Uw governance en compliance verbeteren

Vertrouwen van stakeholders, zowel interne als externe, is voor elke organisatie van cruciaal belang. Om dat vertrouwen te behouden of terug te winnen moet u risico’s managen, processen adequaat beheersen en eisen van wet- en regelgeving, klanten en toezichthouders inwilligen. Over de naleving van wet- en regelgeving mag geen twijfel bestaan. Tegelijkertijd is compliance meer dan een extern opgelegde verplichting.

Bij BDO geloven we dat governance, compliance en risicomanagement benaderd zouden moeten worden vanuit strategische afwegingen. Daarnaast dienen deze thema’s als zodanig verankerd te worden in de genen van de organisatie.

Risico’s zijn een bron van winst; organisaties die hun risico’s beheersen, hebben een voorsprong op de concurrentie. Dit besef kan niet breed genoeg leven.

Bewegingsruimte

Onze specialisten hebben brede ervaring met het inrichten van een governance structuur die aan de wet- en regelgeving voldoet, maar ook voldoende bewegingsruimte biedt. Bij elke organisatorische (gedrags-)verandering waarbij wij u helpen, houden wij de strategische doelstellingen van uw organisatie in het oog. Zo heeft u de (gedrags-)risico’s steeds in beeld en kunt u tijdig ingrijpen.

Het team van BDO Governance & Compliance kan u ondersteunen bij:

  • het beoordelen en verbeteren van de governance structuur van uw organisatie op zowel ‘harde’ (inrichting, processen, procedures, structuur, etc.) als ‘zachte’ aspecten (kwaliteit van samenwerking, communicatie, etc);
  • het faciliteren van zelfevaluaties;
  • het beoordelen van de volwassenheid en verbeteren van de compliance functie;
  • het inrichten van de compliance functie;
  • het uitvoeren van compliance werkzaamheden;
  • de ondersteuning bij een vergunningsaanvraag bij DNB of AFM;
  • het signaleren, beheersen en monitoren van compliance risico’s;
  • het helpen te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • het uitvoeren van integriteit risico analyse (IRA).

Onze consultants helpen u ook om de soft controls binnen uw organisatie objectief te meten. Zo stellen ze vast in hoeverre het gedrag binnen uw organisatie uw strategische doelstellingen ondersteunt.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Bent u benieuwd hoe BDO u kan helpen bij uw governance en compliance? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met één van onze specialisten.