Bouw en vastgoed

Multidisciplinair advies over uw (maatschappelijke) sectoruitdagingen

Forse maatschappelijke uitdagingen in de bouw- en vastgoedsector

Bedrijven in de bouw- en vastgoedsector staan met elkaar voor forse maatschappelijke uitdagingen, zoals het bouwen van honderdduizend woningen per jaar, voor 2050 van het gas af en het ophogen van de dijken vanwege de stijgende zeespiegel en overvloedige binnenlandse neerslag. Tel daar de urgentie van betaalbare huisvesting en het terugbrengen van het energieverbruik in panden bij op. En dát in tijden van schaarste van arbeidskrachten en materialen.

Naast deze maatschappelijke opgaven staat de sector ook voor andere uitdagingen. Bijvoorbeeld de digitale transformatie, met als meest prangende aandachtspunten de toenemende cyberdreiging, het optimaliseren van de IT-omgeving, de aandacht voor datakwaliteit en risicomanagement. Cruciaal in deze sector waarin complexe en waardevolle projecten gerealiseerd worden met vele ketenpartners. Stuk voor stuk grote uitdagingen, in een wereld die wordt geregeerd door toenemende wet- en regelgeving rondom CO2, stikstof, ESG, belastingheffing en kwaliteitsborging. Hierdoor kan het voor ondernemers in de bouw- of vastgoedbranche uitdagend zijn om ambities te realiseren en het rendement te vergroten.

Dit kan BDO voor u betekenen

Onze specialisten hebben jarenlange kennis van de bouw- en vastgoedsector en werken vanuit multidisciplinaire teams. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in dienstverlening voor familiebedrijven in deze sector met bijzondere aandacht voor bedrijfsopvolging, estate planning en financiering. We houden aandacht voor alle stakeholders en signaleren continu mogelijke verbeteringen zodat uw ambities worden gerealiseerd. 


Voor wie we werken


Zó innoveert de Nederlandse foodsector

Bouwsector kampt met imago-probleem onder jonge generatie medewerkers

De bouwsector kampt met de nodige uitdagingen, waaronder inflatie, problemen in de toeleveringsketen, stijgende financierings- en materiaalkosten en toenemende wet- en regelgeving. Ook het werven en behouden van jonge professionals is een opgave. De arbeidsmarktcommunicatie blijkt niet aan te sluiten met de verwachtingen van jongeren. Desondanks is de helft van de door BDO ondervraagde bouwbedrijven van plan hun personeelsbestand nog in 2023 uit te breiden. Dit blijkt uit nieuw wereldwijd onderzoek van BDO. Waar liggen voor de bouwwerkgevers de kansen en uitdagingen?
Lees onderzoek

Gerelateerde diensten

Hebben we een bestuursmodel dat voldoet aan de eisen op het gebied van goed bestuur? Is ons risicomanagementsysteem een werkbaar instrument, waarin de balans tussen ondernemerschap en risicobeheersing in evenwicht is? En zijn we volledig in control, voldoen we aantoonbaar aan alle voor ons relevante wet- en regelgeving? BDO helpt bij het structureren van deze beleidsterreinen. 

LEES MEER

Familiebedrijven kenmerken zich door de complexe en soms emotioneel geladen dynamiek. Onze specialisten helpen ondernemers op een toekomstbestendige manier vooruit met oog voor de continuïteit van uw familiebedrijf. Denk hierbij aan (nood)opvolging, vastlegging en fiscale aandachtspunten. Benieuwd? 

LEES MEER

Technologie heeft grote impact op mensen, bedrijven en industrieën. Daar gaan risico’s mee gepaard. Zoekt u een gids om het tijdperk van vernieuwing en een nieuwe economie te betreden? BDO Digital transformeert technologische vernieuwing van concept naar een tastbaar, waardevol, onmisbaar en veilig element van uw bedrijfsvoering.

LEES MEER

Contactpersonen