Verduurzamen

Benieuwd hoe duurzaam uw organisatie nu al is? En waar u nog kunt verbeteren?

Op weg naar een duurza(a)m(er) businessmodel

De tijd dat bedrijven en organisaties alleen beoordeeld werden op hun financiële output en winstgevendheid is voorbij. Wie dezer dagen nog niet bezig is met verduurzamen, en daarmee niet transformatief denkt over het businessmodel, zal de boot gaan missen. Maatschappij en stakeholders eisen in toenemende mate verantwoording en transparantie op het brede gebied van sustainability.

BDO ondersteunt en begeleidt bedrijven en organisaties bij de transformatie naar een meer duurzaam businessmodel. Vanaf de prille start of alleen op deelgebieden. Dat draagt bij aan een veerkrachtige, winstgevende bedrijfsvoering. We helpen u om de toekomstbestendigheid van uw organisatie te versterken. Duurzaamheid geeft immers energie en borgt dat een organisatie in contact staat met maatschappelijke ontwikkelingen.

Ondernemen vanuit andere gezichtspunten

Nieuwe generaties binnen een (familie)bedrijf of organisatie, nieuwe sociale verhoudingen en actuele wereldwijde vraagstukken, zorgen ervoor dat steeds meer de vraag gesteld wordt of men wel de juiste dingen doet om de wereld beter te maken. De urgentie wordt steeds groter om vanuit andere gezichtspunten te ondernemen en om breder te kijken naar het milieu, en zaken als inclusief personeelsbeleid en goed ondernemingsbestuur. Thema’s als innovatie, samenwerken, maatschappelijke verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid komen regelmatig terug op de managementagenda.

Begeleiding van A tot Z

Welke impact heeft uw onderneming of organisatie op de omgeving? Die vraag staat centraal bij de transformatie naar een duurzamere organisatie, die voldoet aan de meest actuele internationale wet- en regelgeving op dat gebied. En sterker nog, toekomstbestendige organisaties doen meer dan zich enkel en alleen houden aan de wet- en regelgeving.

De specialisten van BDO hebben een brede expertise op het vlak van duurzaamheid opgebouwd. Die expertise, gekoppeld aan onze financiële basis én aan de specifieke branchekennis die we hebben, maakt dat wij u in het proces van verduurzamen op maat kunnen begeleiden van A tot Z. Zodat uw organisatie goed en toekomstbestendig blijft, juist vanuit een duurzaam businessmodel.

De weg naar verdere verduurzaming hebben we vormgegeven in een duurzaamheidsreis, de ‘Sustainability Journey’. Die reis begint, afhankelijk van de fase waarin uw onderneming of organisatie zich bevindt, met het vaststellen van de strategie en het doel. Om wat voor organisatie gaat het en wat is de stip aan de horizon? In deze diagnosefase wordt vastgesteld in hoeverre de organisatie sustainability-ready is. Vanuit deze diagnose schetsen wij vanuit het regelgevende kader een helder actieplan voor de korte en lange termijn. Bij dit verduurzamingstraject is het van belang om de stakeholders te betrekken. De specialisten van BDO ondersteunen bij het opstellen van de kpi’s, kijken welke data op welke manier ontsloten worden en bepalen wat de kwaliteit van die data is. Vervolgens werken ze samen met u toe naar een betrouwbare registratie, verslaggeving en verantwoording. Uiteindelijk zorgt dat voor zekerheid bij duurzaamheidsrapportages.

De Sustainability Journey | BDO

De Sustainability Journey


BDO helpt u graag

De weg naar verduurzaming van uw businessmodel is een mooie reis. U gaat op weg naar een nieuwe werkelijkheid. De ervaring leert dat die weg de nodige hobbels kent, maar dat gedurende de reis het enthousiasme van alle betrokkenen groeit. Van groot belang is wel dat alle stappen van de reis op een juiste manier doorlopen worden. Ons advies: laat u vanaf de start begeleiden. Het voorkomt veel werk, energie en geld. Zoals u van BDO gewend bent, kenmerkt ook onze dienstverlening op dit gebied zich door een praktische no-nonsense insteek. We benoemen de vraagstukken, maar hebben ook ideeën bij de oplossingen. Samen op weg naar een nieuwe werkelijkheid? BDO is graag uw gids. Op naar een duurza(a)m(er) businessmodel!

ESG e-learning: verbinden op inhoud maakt grotere impact

ESG e-learning: verbinden op inhoud maakt grotere impact

Veel organisaties hebben te maken met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Maar waar begin je de reis/ uitdaging? Het begint met bewustwording, BDO biedt voor deze flinke uitdaging de perfecte oplossing: een interactieve ESG e-learning! Onze laagdrempelige e-learning biedt waardevolle kennis op het gebied van duurzaamheid en duurzaamheidsrapportageverplichtingen én geeft stakeholders zoals uw eigen medewerkers de mogelijkheid om hun eerste inzichten en meningen te delen. Zo creëert u draagvlak in de organisatie en bent u klaar voor een succesvolle duurzaamheidstransitie. Voor meer informatie, lees ons artikel over de e-learning.
MEER INFORMATIE
Sustainability Showcases

Sustainability Showcases

Bij BDO en een groeiend aantal van onze klanten en relaties is er een intrinsieke gedrevenheid ontstaan om duurzamer te gaan werken. We spraken ze hierover en delen hun verhalen met trots in ons online magazine: Sustainability Showcases.
Lees online magazine

Contactpersoon