Klachtenregeling

BDO heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan BDO verbonden beroepsbeoefenaren.

Klachtenregeling BDO

De klachtenregeling vormt onderdeel van het door BDO gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking en is in beginsel bedoeld voor klanten van BDO, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

Klachten als bedoeld in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde Commissie Klachtbehandeling BDO. Dit kan via het adres rechts op deze pagina

Alleen klachten die ingediend worden op grond van de artikelen 1 en 2 van het Reglement inzake de behandeling van klachten, worden in behandeling genomen.

Commissie Klachtbehandeling BDO
p/a BDO Holding B.V.
Corporate Litigation & Support
Postbus 182
5600 AD Eindhoven
cls@bdo.nl