Internal Audit

Anticipeer op risico’s

Internal Audit

Voor steeds meer bedrijven en organisaties zijn internal audits een niet meer weg te denken onderdeel geworden van een gezonde bedrijfsvoering. Richtten de audits zich voorheen voornamelijk op het beheersen van mogelijke risico’s, inmiddels realiseren steeds meer ondernemers en bestuurders zich dat deze vorm van gestructureerde zelfreflectie veel meer mogelijkheden biedt. Wie bij de organisatie, inrichting en uitvoering van de interne audits, de hulp van BDO inroept, zal al heel snel ervaren dat niet alleen de risico’s beter in beeld komen en beheersbaar worden, maar dat ook waarde wordt toegevoegd aan de verschillende processen en procedures in de onderneming. Kunnen we kosten besparen, efficiënter of duurzamer werken? Waar ligt nog onbenut verbeterpotentieel?

Wat kan BDO voor u betekenen op het gebeid van internal audit?

Doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist? BDO houdt u tijdens het intern auditeerproces een spiegel voor. Dat doen we op een manier die helemaal past bij onze eigen bedrijfsfilosofie. Dicht bij onze klanten, persoonlijk, praktisch en pragmatisch ingestoken en altijd kijkend naar wat werkt. Waar heeft u wat aan, wat helpt u écht vooruit? Gedurende het proces blijft BDO altijd in dialoog met de betrokken medewerkers. We koppelen onze bevindingen terug, geven aan wat onze adviezen zijn en gaan daar -ook tussentijds- over in gesprek met de auditees.

Onafhankelijke expertise

We realiseren ons dat we als relatieve buitenstaander meedenken en -werken aan uw eigen systeem van interne governance, uw procedures en processen. We kijken op een integere manier naar de inrichting ervan, naar de manier van besluitvorming, de aansturing en de hiërarchie. We kijken breed naar de risico’s, selecteren de te auditeren onderwerpen op basis van een risicoprofiel en kijken vervolgens met een objectieve en onafhankelijke bril naar uw organisatie.

Als onafhankelijk specialist kunnen wij u op een aantal manieren van dienst zijn.
  • We kunnen u adviseren als het gaat om de inrichting of herinrichting van de interne auditfunctie binnen uw organisatie.
  • Als er al een interne auditfunctie aanwezig is, kunnen wij specifieke expertise leveren op bepaalde deelgebieden zoals bijvoorbeeld cybersecurity, de kwaliteit van de beschikbare data of AVG. We draaien dan in de vorm van co-sourcing tijdelijk mee in uw interne auditafdeling.
  • U kunt er ook voor kiezen om de gehele functie uit te besteden aan BDO. BDO wordt dan voor een bepaalde tijd onderdeel van uw organisatie. We richten, altijd in nauw overleg, de totale interne auditfunctie in en begeleiden uw medewerkers desgewenst in het overnemen en borgen van deze functie. 
Om de internal auditfunctie goed te laten landen in de organisatie is een zorgvuldige werkwijze van groot belang. BDO begint daarom met interviews en kennismakingsgesprekken met belangrijke stakeholders. In relatief korte tijd vergaren we informatie over het beleid, de processen en de procedures, die we ook langs de beoordelingsmaatstaf leggen. Vervolgens gaan we de risico’s beoordelen en maken we een vertaalslag naar een meerjaren internal auditplan. Parallel daaraan gaan we aan de slag met het beleidsstuk (internal audit charter), waarin doel, taken, verantwoordelijkheden en de positie van de auditfunctie worden beschreven. Dit stuk, besproken en bekrachtigd door bestuur en toezichthouders, vormt het kompas dat daarna gevolgd kan worden. Uiteraard met heldere afspraken over evaluatie en herijking.

Technologie

Met een steeds complexer wordend risicolandschap ontstaat een breed speelveld aan uitdagingen. Wat gebeurt er buiten en hoe vertaal ik dat naar binnen? BDO helpt u met die soms lastige vertaalslag. Dat doen we met behulp van de modernste technologische en digitale hulpmiddelen. Zo helpen we u op weg naar een wendbare internal auditfunctie. Die werkt!

Contactpersoon