Woningcorporaties

Gefundeerde keuzes voor een financieel verantwoorde strategie

BDO voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Het uitvoeren is niet eenvoudig en het speelveld is er de afgelopen tijd niet bepaald makkelijker op geworden. De vraag om nieuwe woningen is explosief toegenomen, woningen moeten verduurzaamd worden en ondertussen zijn de financiële mogelijkheden door stringente wet- en regelgeving beperkt. De complexiteit is duidelijk.

Wat kan BDO betekenen voor woningcorporaties?

Onze ervaren specialisten ondersteunen en adviseren woningcorporaties bij zeer uiteenlopende opdrachten. Daarbij geven we antwoord op vragen als: hoe koppelen we strategie aan financiële sturing? Hoe draagt die sturing bij aan het bereiken van onze doelstellingen? 

Als markleider kennen wij de sector als geen ander en vinden wij het onze taak om kennis te delen. We signaleren ontwikkelingen en organiseren hiervoor themabijeenkomsten, informeren u via actuele whitepapers en we houden actualiteitendagen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderde wet- en regelgeving. Daarnaast zijn we mede-facilitator van de jaarlijkse Aedes Benchmark.

BDO helpt woningcorporaties  

Onze professionals kennen de uitdagingen waarmee u als woningcorporatie in deze tijden worstelt. Samen met collega’s in andere branches van de publieke sector vertalen we actuele ontwikkelingen en inzichten naar gerichte adviezen en praktische ondersteuning voor uw organisatie.
 

Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming

Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming

Worstelt u als corporatie met het spanningsveld tussen de financiële positie en de duurzaamheidsopgave? Tussen het betaalbaar houden van woningen en het investeren in toekomstbestendig vastgoed? BDO helpt u verder met deze vraagstukken met onze brede vastgoedverduurzamingsaanpak.
Bekijk whitepaper

Contactpersonen