Forensics & Technology

Integriteitsrisico's voorkomen en effectief beheersen

Forensics & Technology

Fraude. Het gebeurt vaker dan u denkt. Soms op beperkte schaal, soms met zo’n omvang dat de bedrijfsvoering flink in gevaar komt. Om onregelmatigheden op te kunnen sporen, maar ook om interne controlesystemen optimaal te laten functioneren, zijn experts nodig.

Wat kan BDO op dit moment voor u betekenen?

Onze kennis op het gebied van fraude en schade als gevolg van fraude wordt regelmatig gebruikt bij de afhandeling van juridische geschillen. Als onafhankelijk deskundige ondersteunen we rechtbanken, maar ook advocaten, bijvoorbeeld in het maken van schadeberekeningen. Ook zijn we er voor curatoren. Denk aan het uitvoeren van onderzoek en het maken van financiële analyses in het kader van faillissementen. 

Bij financieel forensisch onderzoek begint alles met uw onderzoeksvraag. Wat wilt u onderzocht hebben? Wat is uw scope? Als die vraag helder is gaan we aan de slag. We formeren een deskundig team dat past bij uw vraag. Registeraccountants, criminologen, data-analisten, ze staan allemaal direct tot uw beschikking. Als het nodig is schakelen we ook met onze internationaal werkende BDO-collega’s. En uiteraard gebruiken we een uitgebreid pakket aan forensisch-technologische mogelijkheden om databestanden te analyseren. Natuurlijk doen we dit alles op de BDO-manier: flexibel, snel, daadkrachtig en pragmatisch.

Ons werk begint met het veiligstellen van alle beschikbare data. We verzamelen, analyseren aan de hand van de onderzoeksvragen, verifiëren en praten met de betrokkenen om ook de context te kunnen begrijpen. Op basis van ons onderzoek rapporteren we objectief, feitelijk en in heldere taal over zaken als geldstroom en de (financiële) administratie. Onze onafhankelijkheid en objectiviteit staan daarbij nooit ter discussie.  

Voorkomen is beter dan genezen. En hoewel nooit alle bedrijfsprocessen volledig zonder frauderisico zijn, kunnen er veel maatregelen getroffen worden om fraude te voorkomen of, als het toch gebeurt, snel te signaleren. Onze adviseurs kunnen uw processen kritisch bekijken, aangeven waar de zwakke plekken zich bevinden en adviseren over hoe die aangepakt kunnen worden. 

Contactpersonen