• Financial Services

    Multidisciplinaire branchegroep en internationaal netwerk

BDO voor financial services

In de wereld van financiële dienstverlening volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. De opkomst van technologie en digitalisering heeft grote impact op elke organisatie in financial services; van banken, verzekeraars en pensioenfondsen tot tussenpersonen, nieuwe betaaldienstverleners en beleggingsinstellingen. Ook politieke onzekerheid speelt een grote rol. Niet alleen globaal, in het licht van handelsoorlogen en Brexit, maar ook op nationaal niveau, rondom het nieuwe pensioenakkoord.

Op deze pagina’s reiken we u de belangrijkste aandachtspunten aan per deelsector.

Future proof

Die complexe en snel veranderende omgeving vraagt van financiële instellingen om continue alertheid en wendbaarheid. Voor bestaande organisaties betekent dit mogelijk het aanpassen van hun traditionele producten en aanverwante verdienmodellen. Veel traditionele verzekeringsproducten, bijvoorbeeld, worden met uitsterven bedreigd. Stel, schadeverzekeringen vormen uw core business, wat is dan in een wereld van zelfrijdende auto’s nog uw bestaansrecht? Wie gaat dan nog een schadeverzekering bij u afsluiten? En hoe future proof is een product als pensioenopbouw, nu een nieuwe generatie de arbeidsmarkt betreedt. Een generatie die zich niet graag voor langere tijd bindt en meer in het hier en nu leeft?

Voor nieuwe toetreders, zoals Fintech-bedrijven, is de grootste overgang die van een relatief vrije naar een strikt gereguleerde markt. Van oudsher niet-financiële instellingen zijn dat niet gewend en hebben veel hulp nodig voor hun compliance en riskmanagement. Ondernemen hoeven deze organisaties niet te leren, maar ondernemen met een toezichthouder die over de schouder meekijkt, is een heel andere tak van sport.

Environmental, Social and Governance (ESG)

De transitie naar een duurzame samenleving is momenteel één van de belangrijkste uitdagingen waar de financiële sector een belangrijke rol in speelt. Financiële instellingen zijn essentieel in deze transitie omdat zij kapitaal mobiliseren voor duurzame investeringen van overheden, ondernemingen en particulieren. Daarnaast kunnen ze een wezenlijke bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van bedrijven door te sturen op duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering door hun kapitaalverstrekking. Veel financiële instellingen hebben zich inmiddels gecommitteerd aan reductiedoelstellingen, bijvoorbeeld via ondertekening van het Nederlandse Klimaatakkoord van de financiële sector, en moeten transparant zijn over actieplannen en ambities.

Risico’s

De financiële sector wordt aan de andere kant ook geraakt door risico’s gerelateerd aan duurzaamheid. Duurzaamheidrisico’s omvatten in brede zin zowel milieu, sociale als governance factoren (ESG). Verder is er nieuwe ESG regelgeving, met name vanuit Europa, om de duurzaamheidstransitie te stimuleren en in goede banen te leiden. Eén van de doelen van deze regels is het vergroten van transparantie van verslaggeving over ESG informatie. Tegelijkertijd is de wet- en regelgeving nog niet uitgekristalliseerd. Zo zijn duurzaamheidsdefinities en verslaggevingsstandaarden nog in ontwikkeling.

Lees meer over ESG

Impact van data

Het belang van data wordt ook in de financiële sector alleen maar groter. Het voldoen aan de wet- en regelgeving blijft uiteraard een groot aandachtspunt, maar de enorme hoeveelheden data waarover veel financiële instellingen beschikken - digitaal en/of analoog - bieden ook veel kansen. Wie de beschikbare data op een slimme manier benut, kan nieuwe klanten binden of bestaande klanten beter helpen.

Bij alle kansen die data bieden, komen ook cyberrisico’s om de hoek kijken. Het is zaak daarin goede afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. Dat betekent uw ‘kroonjuwelen’ qua data goed in beeld brengen en de kwetsbaarheden scherp op het netvlies hebben. Zodat u tijdig kunt anticiperen wanneer nodig.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Wij hanteren geen one size fits all-benadering, maar bieden onder alle omstandigheden advies op maat. Professioneel en pragmatisch. Een multidisciplinaire aanpak en persoonlijke benadering, door het juiste team van ervaren specialisten. Een team dat de identiteit van uw organisatie altijd scherp in het oog houdt.

Geen uitvoerige theoretische exercities, daar geloven wij niet in; de kans is groot dat we dan worden ingehaald door de actualiteit. Een praktisch advies valt of staat met wendbaarheid; meebewegen met de ontwikkelingen in de markt en met uw specifieke eisen en wensen. Op die manier kunnen wij uw financiële instelling helpen bij het focussen op strategie, klantrelaties, winstgevendheid en kapitaalallocatie. Wij bieden bovendien diensten aan voor: in control worden en blijven, toepassen wet- en regelgeving, financiële verslaggeving, jaarrekeningcontrole, besluitvorming over markten/rechtsgebieden, licentieaanvragen en uitdagingen op het gebied van cybersecurity.

Wilt u meer weten over hoe de branchegroep Financial Services van BDO uw organisatie kan helpen? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten óf bekijk het Financial Services Playbook, waarin onze specialisten toelichten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.