Frank van der Lee, Partner Advisory, voorzitter Branchegroep Zorg

Frank van der Lee

Partner Advisory, voorzitter Branchegroep Zorg

(030) 284 98 00


Frank van der Lee geeft als partner leiding aan de publieke sectorpraktijk van BDO Advisory. Hij beschikt over ruime ervaring met advisering aan (inter)nationale ondernemingen, stichtingen en verenigingen, zowel in de profit, als in de non-profitsector. Voorheen heeft Frank als partner accountancy de zorgpraktijk van Deloitte geleid en was hij onder andere betrokken bij de controle en advisering van vele zorginstellingen in zowel de cure als caresector. Adviestrajecten die hij dagelijks leidt in de publieke sector liggen onder andere op de gebieden van kostprijsonderzoeken, organisatieveranderingen, governance, treasury, reorganisaties, vastgoed en fusies/overnames.

Naast zijn werk voor BDO is Frank lid van de raden van toezicht van twee zorginstellingen (vvt en ggz), schrijft hij artikelen voor diverse magazines in het publieke domein en geeft hij regelmatig externe presentaties.