Diversiteit en inclusie bij BDO

BDO is een zelfbewuste organisatie, met een eigen diversiteit- en inclusiebeleid. De kern daarvan is dat wij graag een organisatie zijn waarin iedereen zich vrij, welkom en veilig voelt, ongeacht zichtbare of onzichtbare verschillen. We streven naar een cultuur waar iedereen zich gezien en op waarde geschat voelt. Op die manier maken we een verschil. Voor klanten, de maatschappij en de mensen om je heen.

Deze ambitie vraagt om een organisatie die de maatschappij weerspiegelt. Dat willen we ook graag, maar zo ver zijn we nog niet. We boeken wel vooruitgang en zien de meerwaarde van een werkomgeving met gemixte teams, van medewerkers met uiteenlopende (culturele) achtergronden en inzichten. De voordelen van diversiteit en inclusie zijn evident voor de organisatie als geheel en voor alle collega’s als individu; betere prestaties, meer innovatie, meer creativiteit en een prettigere werkomgeving. Dat toont wetenschappelijk onderzoek keer op keer aan. 

De afgelopen jaren hebben we de nadruk gelegd op het thema genderdiversiteit, om de doorstroming van vrouwelijk talent te bevorderen. Daartoe hebben we de afgelopen jaren concrete stappen gezet en resultaten geboekt, met als grootste blikvangers ons eigen vrouwennetwerk: ‘BDO Ladies Circle’, ons ouderschapsprogramma en het monitoren en terugdringen van beoordelings- en beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. 

Hoog op de agenda voor de komende jaren staat het thema culturele diversiteit; om te beginnen door van binnenuit de discussie over dit belangrijke en complexe thema op gang te helpen, en vervolgens initiatieven te ontplooien om de bewustwording te bevorderen en verandering teweeg te brengen. Dit doen we voor een werkomgeving waarin we onderlinge verschillen waarderen en waarin al onze medewerkers de ruimte ervaren om hun talenten optimaal te benutten.

Meer weten over ons Programma Diversiteit & Inclusie? Neem contact op met Maikel Rekelhof.