Strategie & Organisatie

Toekomstgerichte strategieën voor elke organisatie

Strategie & Organisatie

Een ambitie bepalen is één, samen, met uw hele organisatie invulling geven aan die ambitie is weer iets heel anders. Waar willen we naartoe en hoe doen we dat? Past de ambitie bij het karakter van ons (familie)bedrijf? Kunnen we als non-profit organisatie deze ambitie verwezenlijken in het decor van de veranderde wet- en regelgeving, krimpende rendementen en regionaal, dichtbij de burger? Is er voldoende draagvlak voor deze ambitie binnen onze onderneming? 

Wat kan BDO betekenen op het gebied van strategie en organisatie

Het bepalen en formuleren van een nieuwe of gewijzigde strategische koers is een proces waar veel bestuurders en ondernemers hulp bij zoeken. BDO biedt die hulp. Maar BDO gaat wel een stukje verder. Als uw nieuw geformuleerde ambitie op papier staat, gaan wij graag vervolgens ook aan de slag met de moeilijkste fase: het implementeren en realiseren van die ambitie. We gaan naast u staan. Zonder technocratische bril, maar met oog voor de mensen, de cultuur en de omstandigheden. We ondersteunen u in de communicatie, creëren draagvlak en bieden u die kennis en ervaring die nodig is om papieren ambities om te zetten in pragmatische, praktische en haalbare resultaten.

Ambitie bepalen

Hoe bepaal je als ondernemer of als bestuurder je ambitie? Wie betrek je daarbij, op welk moment en hoe communiceer je daarover? Wij hebben deskundige adviseurs in diverse branches in huis die u als procesbegeleider kunnen ondersteunen. Waar nodig kan worden teruggevallen op een groot aantal specialistische adviseurs. Onze insteek vanaf de eerste dag? Hoe creëren we draagvlak, betrokkenheid en realiteitszin door ambities niet te laten verzanden in utopische en onhaalbare plannen.

Ambitie realiseren

We begrijpen dat er geen standaard aanpak is voor het implementeren van een strategie. Het vraagt een brede kijk. Op het bedrijf, de organisatie, de cultuur en de mensen. Om een strategie te realiseren, werken wij met een grotendeels zelfontwikkeld instrumentarium en wetenschappelijk onderbouwd. Het is afgestemd op de mens in de organisatie én de mens achter de medewerker. We combineren hoofd, hart en buik; komen samen tot een routekaart, en we zijn ons ervan bewust dat die weg nooit recht is maar altijd slingert, en daarmee om bijsturing vraagt. Waar willen we naartoe, welke persoonlijke overwegingen en ambities spelen mee, welke wet- en regelgeving bepaalt de kaders, welke trekkrachten spelen en hoe kunnen we het beste interveniëren om onze koers vast te houden?

Confronteren en inspireren

Bij het realiseren van uw ambitie en het doorvoeren van de daaraan gekoppelde organisatorische veranderingen, bouwen wij aan een team dat onder leiding staat van een procesregisseur. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt, de aanjager die op het juiste moment de benodigde specialismen laat aanschuiven. In de praktijk blijkt een top-down benadering vaak niet te werken. Een strategie moet geen verrassing zijn, maar een samenhangend plan dat gedragen wordt door uw organisatie, door uw mensen. Wij confronteren en inspireren, optimaliseren processen, creëren ruimte en beweging, kortom: wij helpen bij het realiseren van ambities en het verbeteren van prestaties, door complexe transformaties in goede banen te leiden en de noodzakelijke energie te creëren voor een succesvolle verandering.

Contactpersonen