Financial Advisory Services

Optimale bedrijfsvoering dankzij professioneel advies

Financial Advisory Services

Om uw organisatie vanuit operationeel, tactisch en strategisch oogpunt goed te kunnen sturen is adequate en actuele managementinformatie van levensbelang. De tijd dat beslissingen alleen op gevoel genomen konden worden, is voorbij. Kennis van de branche, de juiste data, en de juiste analyse van die data zijn nodig om in control te blijven en verantwoorde en toekomstgerichte beslissingen te kunnen nemen. BDO heeft alles in huis om u op dit complexe gebied met raad én daad bij te staan.

Wat kan BDO voor u betekenen op dit gebied?

Als wereldwijd opererende financieel specialist combineert BDO haar specifieke vakkennis met een grote mate van branchekennis. Zo zijn wij actief in de brede profitsector en hebben wij teams van specialisten binnen expert centra rond diverse branches. In de non-profitsector zijn wij gespecialiseerd in woningcorporaties, overheidsinstellingen en zorgorganisaties.

BDO levert op het gebied van financial advisory die service die past bij uw vraag. We kunnen uw financiële afdeling helpen, zodat ze in staat worden gesteld om zelf de juiste managementinformatie te leveren, op een efficiënte manier. Maar we kunnen die afdelingen ook praktisch bijstaan door vraagstukken over te nemen zoals het uitwerken van complexe businesscases of financieringsvraagstukken. 

Kenmerk van de BDO-werkwijze is dat wij niet alleen strategisch en tactisch werken, maar ook operationeel de benodigde vervolgstappen met u kunnen zetten. Ons werk stopt desgewenst niet met het opleveren van een adviesrapport, maar we helpen concreet in uw transformatie- en implementatieproces. Daarin nemen wij ook uw mensen mee die het moeten gaan doen. Voordeel is dat BDO alle disciplines in huis heeft en bovendien kan terugvallen op een wereldwijd netwerk van BDO-specialisten. Onze organisatie is breed, onze aanpak persoonlijk.

Contactpersonen