Over BDO

Over BDO

Bij BDO werken accountants en adviseurs die snappen dat waarde over meer gaat dan geld. Die winst voor de maatschappij meerekenen. En geloven dat bij een jaarlijkse balans ook de balans tussen privé en werk hoort. Want alleen als we alles meetellen kom je onder de streep uit op echte waarde. Waarde die iets toevoegt aan uw bedrijf, uw mensen en de wereld.

Een andere kijk op waarde dat is wat we je bieden! Nieuwe vraagstukken vragen om nieuwe ideeën. Wij geven mensen en organisaties inzicht en vertrouwen in hun echte waarde. Onze adviezen zijn data-gedreven, helder en toepasbaar. Zo helpen we mensen en organisaties bij het realiseren van hun duurzame toekomst.

Benieuwd hoe je er echt voor staat? Neem contact op met een van onze adviseurs.
Neem contact op

Onze kernwaarden

Op ons moet je kunnen bouwen. Blindelings kunnen vertrouwen. Dat zien we als een verantwoordelijkheid waar we niet lichtzinnig mee omgaan. Daarom zijn we altijd precies, objectief en vakkundig. Gedegen. Zodat we met overtuiging kunnen staan voor topkwaliteit.
Wij hebben oprechte interesse en aandacht voor mensen. Zijn integer. Iets dat vroeger heel gewoon was, maar in onze steeds hardere wereld meer en meer bijzonder is.
Wij zijn gedreven en vitaal. Vol enthousiasme en intrinsieke motivatie om samen het beste uit onszelf en anderen te halen. We hebben altijd oog voor initiatieven die voor jou van waarde zijn.
Wij zorgen dat onze oplossingen altijd praktisch relevant zijn. We zijn nuchter. Verkopen geen praatjes. Zijn doelmatig en doeltreffend. En brengen complexiteit terug tot de essentie, zodat het begrijpelijk en toepasbaar wordt.
Wij hebben een brede, onafhankelijke en maatschappelijke point of view en willen toekomstbestendige impact maken op onze omgeving. We bouwen duurzame relaties en investeren in mensen, zodat we waarde toevoegen aan volgende generaties.

BDO Code 

Echte waarde gaat niet alleen over financieel kapitaal maar ook over de impact op mens, milieu en maatschappij. We zorgen ervoor dat alles wat we doen waarde heeft en iets toevoegt. Dit doen we aan de hand van een aantal gemeenschappelijk waarden en principes. Die zitten in ons DNA. 

In onze BDO Code is de betekenis van deze kernwaarden en de bijbehorende gedragsprincipes beschreven. Deze vormen de basis voor de wijze waarop wij als BDO’ers, individueel en als team, onze werkzaamheden uitvoeren en waarop we aanspreekbaar zijn door elkaar en door derden. De BDO Code vormt daarmee het kader voor onze professionele integriteit en onze professionele verantwoordelijkheid. Het gaat over wie wij zijn en over ons DNA dat ons onderscheidt en succesvol maakt.

Klik hier voor de BDO Code en hier voor de Engelse versie

Impact Centre

Bij BDO tellen we maatschappelijke winst ook mee. Zo controleren en adviseren we onze klanten in hun duurzaamheidstransitie, maar daarnaast dwingen we onszelf ook tot het stellen van ambitieuze doelen. Met het BDO Impact Centre geven we hier met enthousiasme invulling aan.
Lees meer
Diversiteit en inclusie

BDO is een zelfbewuste organisatie, met een eigen diversiteit- en inclusiebeleid. De kern daarvan is dat wij graag een organisatie zijn waarin iedereen zich vrij, welkom en veilig voelt, ongeacht zichtbare of onzichtbare verschillen. We streven naar een cultuur waar iedereen zich gezien en op waarde geschat voelt. Op die manier maken we een verschil. Voor klanten, de maatschappij en de mensen om je heen.

Internationaal netwerk

Het wereldwijde BDO-netwerk heeft ruim 115.600 professionals in meer dan 1.750 vestigingen verspreid over 166 landen en gebieden. Wij beschikken over lokale marktkennis en bundelen deze via ons internationale netwerk om je landoverstijgend van dienst te zijn. Zo kunnen wij je ondersteunen bij je audit en jaarrekeningcontrole en door het bieden van internationaal fiscaal en bedrijfsfinancieel advies.
Bestuur & Toezicht

Raad van Bestuur BDO

Raad van Bestuur

Het statutaire bestuur van elke groepsmaatschappij bestaat (indirect) uit de Raad van Bestuur van BDO Holding B.V., die daarbij optreedt als vertegenwoordiger van de formele statutaire bestuurder van de betreffende groepsmaatschappij. Zo is er binnen de BDO groep een ononderbroken bestuurslijn, die de eenheid van beleid zoveel mogelijk waarborgt. De Vergadering van Participanten kiest rechtstreeks uit haar midden de voorzitter en de overige leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur formuleert de strategie, voert deze uit, richt de organisatie in en stuurt deze aan. De Raad van Bestuur bestaat uit:

• René Nelis (CEO)
• Leon Jansen (CFO-COO)
• Maurice de Kleer (CQO)
Lees meer

Raad van Commisarissen

BDO heeft sinds 1 mei 2016 een volledig externe raad van commissarissen. Dit ligt in lijn met de maatregelen zoals opgesteld door de NBA Werkgroep Toekomst Accountantsberoep, waarbij BDO nauw betrokken is geweest. De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene zaken binnen de BDO-organisatie als geheel en heeft specifieke taken met betrekking tot toezicht op het gebied van Audit & Assurance. De raad van commissarissen bestaat uit:

• Danny van der Eijk (voorzitter)
• Heleen Kuijten
• Engelhardt Robbe
• Barbara Lamberts
• Kim Smit

Klik hieronder voor het Reglement Raad van Commissarissen.

BDO Nederland feiten & cijfers

BDO Nederland feiten & cijfers

Een volledig overzicht van onze kerncijfers vind je in ons online jaarverslag. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste kerncijfers samengevat:
Lees online jaarverslag