Governance, Risk & Compliance

Uw organisatie in control dankzij BDO

Governance, Risk & Compliance

Wie zich bezighoudt met de fundamentele vragen over goed ondernemerschap komt al gauw terecht op de beleidsterreinen Governance, Risk en Compliance. Hebben we onze organisatie zo ingericht dat deze voldoet aan de eisen op het gebied van goed bestuur? Is ons risicomanagementsysteem een werkbaar instrument, waarin de balans tussen ondernemerschap en risicobeheersing in evenwicht is? En zijn we volledig in control, ofwel voldoen we aantoonbaar aan alle voor ons relevante wet- en regelgeving zoals bestaande governance-codes?

De specialisten van BDO ondersteunen u bij het structureren van deze beleidsterreinen, zowel in de profit als de non-profitsector. Zodat beslissingen snel, efficiënt en volgens transparante lijnen genomen kunnen worden, de organisatiedoelstellingen behaald kunnen worden, risico’s in beeld zijn en u voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

De werkwijze van BDO kenmerkt zich door een pragmatische manier van meedenken. We leveren geen standaardoplossingen, maar kijken naar wat werkt voor uw organisatie. Wat heeft uw onderneming of organisatie nodig, wat is er al en hoe zorgen we ervoor dat er een goed geïntegreerd en werkend geheel ontstaat?

Wat kan BDO op dit gebied voor u betekenen?

Hoe is uw onderneming georganiseerd en gestructureerd? Hoe vindt besluitvorming plaats, het toezicht én hoe wordt beleid gemaakt en doorgevoerd in processen? Governance is het beste te vertalen naar: besturen en verantwoorden. BDO helpt bij het organiseren en (her)inrichten van een bestuursmodel dat past bij uw organisatie of onderneming. Bij de organisatiedoelen, de complexiteit én, heel belangrijk, bij de cultuur. De jarenlange ervaring, de kennis van organisatie-inrichting én onze specifieke branchekennis maken van BDO een ideale sparringpartner om dit meest fundamentele deel van uw bedrijfsvoering onder de loep te nemen.

Ondernemen betekent ook risico lopen. Maar het is wel belangrijk dat er een gezond evenwicht bestaat tussen deze twee elementen. Een risicomanagementsysteem is hét instrument dat helpt bij de zoektocht naar dat evenwicht.

BDO ondersteunt ondernemers en bestuurders bij het inrichten van een werkbaar en passend risicomanagementsysteem. Met behulp van analyses, interviews en/of workshops duiken we in uw organisatie en komen er antwoorden op essentiële vragen als: wat wil uw onderneming of organisatie bereiken en welke eisen stellen belanghebbenden? Wat is de strategie om de doelstellingen te realiseren, welke kansen en risico’s (in de keten) zijn er? Welke impact hebben die, welke beheersmaatregelen en actieplannen zijn er? Op basis van een grondige analyse gaan we het risicoprofiel nader invullen en verbeteren. Afhankelijk van uw behoefte kan dit resulteren in meerdere uitkomsten zoals beleidsdocumenten, een risicoregister of rapportage, óf een internal control framework. Met als doel dat uw ondernemingsrisico’s en beheersmaatregelen zijn beschreven en geborgd in een PDCA-model. Totdat u aantoonbaar in control bent (compliant). En blijft.

BDO maakt gebruik van de nieuwste technologische mogelijkheden om risico’s te identificeren, beoordelen en monitoren. We realiseren ons dat met de digitalisering van bedrijfsprocessen ook nieuwe risico’s ontstaan en dat het risicoprofiel van bedrijven en organisaties verandert. Kijk bijvoorbeeld naar de rol van Artificial Intelligence (AI), de komst van chatbots en programma’s als ChatGPT. Cybersecurity wordt een steeds belangrijker onderdeel van het risicomanagement. BDO handelt op dit gebied vanuit een brede scope om te zien hoe risico’s ontstaan en in elkaar grijpen.

Hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan wet- en regelgeving om uw strategische doelen te bereiken? Dát is de BDO-insteek die het uitgangspunt vormt als we organisaties helpen bij vraagstukken op het gebied van compliance. En vooral: hoe interpreteren en implementeren we (nieuwe) wet- en regelgeving op een manier die past bij onze organisatie en onze cultuur? En indien noodzakelijk, hoe bereiken we de beoogde bewustwording en/of gedragsverandering? BDO helpt u hierbij. Kijkend naar uw specifieke uitdagingen en doelstellingen. Op een manier die past bij uw organisatie.

Contactpersonen