Financieren van vastgoedactiviteiten

De financieringsmarkt is de laatste jaren in toenemende mate complexer en onoverzichtelijker geworden. Mede onder invloed van de Basel akkoorden zijn de grootbanken selectiever geworden. Hierdoor stelt de bank hogere eisen aan financieringsaanvragen. Desondanks zijn financieringen voor projectontwikkeling en (her)financieringen van vastgoedactiviteiten momenteel weer waarneembaar in de markt ondanks lagere bevoorschottingspercentages (Loan to Value & Loan to Cost). Ook zijn de voorwaarden, zekerheden en convenanten behoorlijk aangescherpt en is de verwachting dat deze trend verder zal toenemen. Kortom: het verkrijgen van financiering voor elke vastgoedpartij is en blijft een uitdaging. Een goede voorbereiding en een gedegen plan zijn daarom van essentieel belang.

BDO Debt Advisory assisteert, structureert en begeleidt financieringstrajecten ten behoeve van projectontwikkeling (bouwfinanciering) alsmede commercieel vastgoed (beleggingsfinanciering) en onderscheidt hierin de volgende financieringsvraagstukken:

1. Aantrekken van nieuwe financiering 

Financiering nodig voor een projectontwikkeling, investeringspropositie, fondsuitbreiding, modernisering van bedrijfspanden of een woningbouwproject? Wij ondersteunen u om uw business case scherp te krijgen. Wat zijn de risico’s en het mitigatieplan en wat is uw onderbouwing bij de verwachte kasstromen? 

2. Bestaande financieringsstructuur

Bij (her)financieringen van vastgoedactiviteiten ondervinden veel ondernemingen dat de eisen zijn aangescherpt waardoor u wordt geconfronteerd met hogere risico opslagen en strengere voorwaarden. Wij kunnen u op de volgende vlakken ondersteunen: 

 • Een passende en haalbare financieringsstructuur realiseren gebaseerd op de behoefte en toekomstvisie van uw bedrijf;
 • Optimalisatie van uw huidige financieringsstructuur conform de huidige positie van uw bedrijf;
 • Heronderhandelen: omvang en afbouw kredietfaciliteiten, rentelooptijden, gewijzigde kredietopslagen, vernieuwde zekerheden, borgstellingen, voorwaarden en convenanten.

Impasse

Het financieringstraject is vastgelopen en u heeft assistentie nodig. Wij kunnen het volgende bijdragen in deze situatie:

 • Met onze bancaire achtergrond spreken we de taal van financiers;
 • Het onderzoeken van alternatieve financieringsvormen;
 • Synchroniseren van de informatiestromen naar de behoefte van de bank.

Waarom BDO Debt Advisory

De missie van BDO Debt Advisory is om ‘vanuit de juiste netwerken’ de behoefte van haar relaties te koppelen aan de meest passende marktpartijen, met als doel een toekomstbestendige financiering te realiseren die de strategie van de onderneming ondersteunt. BDO is hierbij als onafhankelijk adviseur ondersteunend aan de onderneming door processen efficiënt te managen. Wij zijn hierin scherp, maar fair.

 • Wij zijn adviseurs met een achtergrond in zowel de bancaire sector bij alle grootbanken als het bedrijfsleven. Wij hebben het netwerk in de financiële wereld en spreken zowel de taal van de financiers als ook die van ondernemers;
 • Wij hebben ruim 50 jaar (financierings)ervaring in alle fases van uw onderneming (van groei tot herstructurering);
 • Ons netwerk beslaat het brede spectrum van traditionele (bancaire en asset based) oplossingen tot equity, mezzanine, private debt funds maar ook andere alternatieven zoals subsidies en regionale ontwikkelingsmaatschappijen;
 • Wij bieden zowel gestandaardiseerde (MKB Financieringsoplossingen) als maatwerkoplossingen (Debt Advisory) voor financieringsvraagstukken;
 • Een geïntegreerde aanpak met Mergers & Acquisitions ervaring, fiscale en financiële due diligence specialisten waardoor wij cliënt specifieke en integrale oplossingen realiseren;
 • Wij verzorgen het complete proces en zorgen voor de coördinatie tussen alle stakeholders, zodat u zich kunt focussen op de dagelijkse bezigheden in uw bedrijf;
 • Wij leveren onafhankelijk advies dat op een transparante en begrijpelijke manier aan u wordt voorgelegd en volledig handelend vanuit uw belang: we hebben geen voorkeur voor een bepaalde financieringsoplossing en/of financier.

Meer informatie

Indien u ondersteuning zoekt bij bovenstaande vraagstukken, neem dan contact op met de specialisten van de branchegroep Bouw & Vastgoed of met een van onze adviseurs strategisch financieringsadvies. 

Lees hier meer over de multidisciplinaire totaaloplossing die ‘Real Estate Valuation Services’ vastgoedeigenaren in het verduurzamingsproces biedt.