Financieren van vastgoedactiviteiten

Als gevolg van wijzigingen in het kredietbeleid van de grootbanken in de afgelopen jaren, is de bereidheid van financiers om vastgoedactiviteiten te (her)financieren na de crisis sterk afgenomen. Desondanks zijn (her)financieringen van vastgoedactiviteiten momenteel weer waarneembaar in de markt. Echter de eisen ten aanzien van voorwaarden, zekerheden en convenanten zijn behoorlijk  aangescherpt. Dit maakt het verkrijgen van financiering voor elke vastgoedpartij een uitdaging. Een goede voorbereiding en een gedegen plan is daarom van essentieel belang.

BDO onderscheidt hierin de volgende verschillende financieringsvraagstukken:

1. Aantrekken van nieuwe financiering 

Financiering nodig voor een investeringspropositie, fondsuitbreiding, modernisering van bedrijfspanden of een woningbouwproject? Wij ondersteunen u om uw business case scherp te krijgen. Wat zijn de risico’s en het mitigatieplan, en wat is uw onderbouwing bij de verwachte kasstromen? 

2. Bestaande financieringsstructuur

Bij (her)financieringen van vastgoedactiviteiten ondervinden veel ondernemingen dat de eisen zijn aangescherpt waardoor u wordt geconfronteerd met hogere risico opslagen en strengere voorwaarden. Wij kunnen u op de volgende vlakken ondersteunen: 

  • Een passende en haalbare financieringsstructuur realiseren gebaseerd op de behoefte en toekomstvisie van uw bedrijf of instelling;
  • Optimalisatie van uw huidige financieringsstructuur conform de huidige positie van uw bedrijf of instelling;
  • Heronderhandelen: omvang en afbouw kredietfaciliteiten, rentelooptijden, gewijzigde kredietopslagen, vernieuwde zekerheden, borgstellingen, voorwaarden en convenanten.

3. Impasse

Het financieringstraject is vastgelopen en u heeft assistentie nodig. Wij kunnen het volgende bijdragen in deze situatie:

  • Met onze bancaire achtergrond spreken we de taal van financiers;
  • Het onderzoeken van alternatieve financieringsvormen;
  • Synchroniseren van de informatiestromen naar de behoefte van de bank.

Werkwijze:

  • Concurrerende marktprijzen en een duidelijk overzicht van gemaakte kosten;
  • Onafhankelijk advies dat op een transparante en begrijpelijke manier aan u wordt voorgelegd.

Meer weten? 

Indien u ondersteuning zoekt bij bovenstaande vraagstukken, neem dan contact op met de specialisten van de branchegroep Bouw & Vastgoed of met een van onze adviseurs strategisch financieringsadvies