• De kunst van succesvol overdragen

    Leer de belangrijkste lessen voor succesvolle overdracht tijdens een generatiewisseling

    vraag boek aan

Overdracht aan NextGen

Voor veel familiebedrijven is niets zo belangrijk als continuïteit op de lange termijn. De overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie is voor de meeste ondernemers een belangrijke gebeurtenis die extra aandacht nodig heeft om te zorgen dat het familiebedrijf de transitie succesvol doorstaat. Onderzoek van de Erasmus Universiteit, in samenwerking met BDO en Rabobank, heeft namelijk uitgewezen dat 70% van de familiebedrijven een generatiewisseling niet overleeft.

Opvolging iets voor de langetermijn?

Opvolging binnen familiebedrijven zien wij niet als een vanzelfsprekend iets. Het gaat immers om de overdracht van eigendom, zeggenschap en leiding met – zeker voor de NextGen – veel nieuwe vraagstukken. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de overdracht vraagt om intensieve communicatie. Een goede bedrijfsoverdracht vergt dan ook een gedegen voorbereiding die vaak jaren duurt. Het samen en onder begeleiding ontwikkelen van een plan brengt rust en zorgt voor een oplossing die goed is voor familie en bedrijf. Lees hier waarom het belangrijk is om bedrijfsoverdracht bespreekbaar te maken binnen de familie, wanneer de 'volgende generatie' het bedrijf over wil nemen van zijn of haar ouders. 

Transparant opvolgingsproces

Het einddoel van uw opvolging is een transparant opvolgingsproces volgens een helder stappenplan. Dit kan alleen maar tot stand komen na gesprekken met alle stakeholders over de opvolging in eigendom, zeggenschap en/of leiding. Thema’s die daarbij aan bod komen en waar BDO u bij kan ondersteunen:

Noodopvolging

Een ondernemer heeft het er niet graag over: het eind van zijn ondernemerschap. Familiebedrijven zijn niet altijd (voldoende) voorbereid op noodscenario’s zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen met werken en echtscheidingen. Met alle substantiële risico’s van dien voor de continuïteit van hun onderneming, zeker bij bedrijven die sterk afhankelijk zijn van hun DGA. Heeft u binnen uw familiebedrijf alles geregeld als u dat onverhoopt overkomt? BDO begeleid u graag bij het opstellen van een noodopvolgingsplan: wat zijn de afspraken over eigendom, zeggenschap en leiding wanneer een van de zogeheten OASE-noodscenario’s zich voordoet (overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen met werken en echtscheiding)? Wij kunnen ook een noodopvolgingsscan voor u maken.

Goede voorbereiding op bedrijfsoverdracht

Dankzij onze jarenlange ervaring met bedrijfsopvolgingstrajecten en onze betrokkenheid bij diverse onderzoeken, kunnen wij u tijdig voorbereiden op uw bedrijfsopvolging. Rekening houdend met zowel uw bedrijfs- als familiebelangen. Zo waarborgt u niet alleen de continuïteit van uw bedrijf, maar ook de harmonie in de familie. Onze oplossingen komen altijd aan beide belangen tegemoet. Onze specialisten hebben bovendien volop kennis van onder meer de bijkomende juridische zaken, zoals de fiscaal interessante Bedrijfsopvolgingsregeling.

Zoekt u een professionele partij om vrijblijvend mee te sparren over de bedrijfsoverdracht of noodopvolging binnen uw familiebedrijf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.