Bedrijfsopvolging

Wilt u sparren over de bedrijfsoverdracht of noodopvolging binnen uw familiebedrijf?

Opvolging in het familiebedrijf

Goede communicatie en gedegen voorbereiding;  wetenschappelijk onderzoek stelt dat die twee elementen bepalend zijn voor een geslaagd opvolgingstraject. Opvolging binnen een familiebedrijf is vaak een complexe zaak. Vanwege de hoeveelheid aan fiscale en juridische aspecten waarmee rekening gehouden moet worden, maar ook omdat de belanghebbenden vaak meerdere en verschillende rollen in het bedrijf en de familie hebben. Hier de tijd voor nemen is essentieel. Een gemiddelde opvolging duurt, mits weloverwogen vormgegeven, ongeveer zeven (!) jaar. Veel essentiële vragen moeten beantwoord worden; wíllen de beoogde opvolgers wel? Hebben ze de juiste competenties? Is het überhaupt verstandig om het bedrijf in de familie te houden? 

Wat kan BDO betekenen op het gebied van bedrijfsopvolging?

De potentiële opvolgers, meestal de kinderen, worden geacht een weloverwogen en bewuste keuze te  maken. Het is van groot belang om de opvolgers, maar ook de overdragende generatie én familieleden of partners die niet in het bedrijf zitten, goed te betrekken. De keuzes die gemaakt worden zijn voor het leven. BDO begeleidt dergelijke processen al vele jaren tot volle tevredenheid van onze klanten. Tijdens intensieve begeleiding wordt alles besproken, ook gevoelige onderwerpen. Met onze adviseurs, fiscalisten en juristen onderzoeken en beoordelen we alle elementen die in dit kader van belang zijn. 

BDO is gespecialiseerd in de integrale ondersteuning van familiebedrijven en heeft veel ervaring met alle aspecten rondom bedrijfsopvolging. Een complex en multidisciplinair vraagstuk dat altijd draait rondom communicatie en passende, professionele begeleiding. Doel van de begeleiding is niet alleen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, maar zeker ook de consensus en de harmonie in de familie.

Noodopvolging

Geen enkele ondernemer denkt er graag over na of praat er graag over. Toch is het een denkbaar scenario dat de familie wordt overvallen door een overlijden of dat een van de steunpilaren arbeidsongeschikt raakt. Misschien lijkt het op dit moment niet voorstelbaar, maar weet u al hoe u moet handelen bij een echtscheiding in de familie? 

Op dat soort momenten wilt u zich geen zorgen maken over de gevolgen voor uw bedrijf. Met het zogeheten OASE-plan helpen we u om (zakelijk) goed voorbereid te zijn op:

  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Stoppen met werken
  • Echtscheiding

Door middel van een OASE scan beoordelen onze familiebedrijvenspecialisten samen met u wat er al vastligt en of dit strookt met wat de familie wil. Hoe zijn zaken geregeld rond het eigendom, wie krijgt de leiding, wat staat er in het testament? Wat gebeurt er met het eigendom, wie is de vervanger als directeur en hoe is de zeggenschap geregeld na een noodscenario?

Noodopvolging is geen fijn onderwerp. Daarom is er vaak geen plan. Soms is dat geen probleem, maar helaas zien we regelmatig ook dat de continuïteit op zo’n moment ernstig in gevaar komt. Ons advies? Ga om tafel wanneer er nog geen dringende noodzaak is en maak een plan voor noodopvolging als onderdeel van het zogeheten familiestatuut.

Opleidingsmogelijkheden voor opvolging familiebedrijven

Opleidingsmogelijkheden voor opvolging familiebedrijven

Vanuit de BDO familiebedrijvenacademie bieden we diverse opleidingsmogelijkheden voor (potentiële) opvolgers, leiders en overdragers binnen familiebedrijven. Door middel van kennisdeling, creëren van bewustwording en sparren met gelijkgestemden wordt een goede bedrijfsoverdracht ondersteund en krijgt u steun in het optimaal invullen van uw rol in deze complexe processen.
Lees meer

Contactpersonen