Nieuwe perspectieven op accountancy

Als mkb-ondernemer wilt u de zekerheid dat uw cijfers accuraat en up-to-date zijn. Tegelijk heeft u ook behoefte aan iemand die deze cijfers kan vertalen naar nieuwe inzichten en mogelijkheden voor uw onderneming. Accountants van BDO kijken daarom verder dan het maken van jaarrekeningen en het verzorgen van de fiscale zaken. Onze accountants zijn voor veel ondernemers ook de vertrouwenspersoon en sparringpartner die vaak intern ontbreekt, bijvoorbeeld om van gedachten te wisselen over strategische vraagstukken. 

Optimalisatie (administratieve) werkprocessen

Dankzij alle technologische ontwikkelingen, zijn wij ook expert in het optimaliseren van werkprocessen. Met als resultaat dat de totale administratiekosten van uw onderneming kunnen dalen - omdat een groot deel van die administratie versneld geautomatiseerd verloopt - én omdat wij in een actievere rol van toegevoegde waarde zijn met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Deze mogelijkheden benutten, begint met een gesprek over het automatiseren en optimaliseren van uw administratieve processen. Door verdergaande digitalisering is het zelfs mogelijk om uw (volledige) administratie uit te besteden aan uw accountant. Daarnaast zijn wij uw persoonlijk adviseur en kritisch sparringpartner die u gevraagd én ongevraagd van adviezen voorziet. Zodat u altijd de juiste beslissing neemt.

Realtime dashboard en rapportage

Als klant van BDO krijgt u bovendien toegang tot onze slimme rapportagetool BDO Analytics, waarmee u - geheel transparant en dus samen met uw accountant - inzicht heeft uw financiële situatie. Omdat BDO Analytics is gekoppeld aan uw financiële systemen, kunt u uw bedrijfsprestaties direct en tot op factuurniveau analyseren. Zo bent u sneller in staat om financieel, operationeel en strategisch bij te sturen op basis van concrete KPI’s.

BDO biedt u precies wat u nodig heeft: slimme online oplossingen voor uw administratieve processen én een persoonlijk adviseur. Wilt u weten hoe BDO u als accountant nieuwe perspectieven op uw mkb-onderneming brengt? Lees meer over onze accountancy dienstverlening op de volgende pagina’s, of neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze accountants.  

Richtlijnen jaarverslaggeving

Op de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen zijn richtlijnen van toepassing die jaarlijks door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) worden gepubliceerd. BDO heeft deze richtlijnen in de publicatie ‘RJ in een oogopslag’ op hoofdlijnen samengevat met overzichtelijke schema’s per richtlijn. De actuele ‘RJ in een oogopslag’ vindt u hier. De vorige edities vindt u hier: 20212020 en 2019

Wijzigingen in de jaarverslaggeving voor de jaarrekening 2022

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) brengt jaarlijks een nieuwe jaareditie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving uit. De jaareditie 2021 bevat de Richtlijnen die van toepassing zijn op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.
In deze publicatie worden de belangrijkste wijzigingen en verduidelijkingen voor de jaarrekening over boekjaar 2022 op hoofdlijnen uiteengezet. 

Nieuwe richtlijnen opbrengstverantwoording

Vanaf boekjaar 2022 gelden de nieuwe richtlijnen 221 ‘Onderhanden projecten’ en 270.1 ‘De verwerking van opbrengsten’. De aanpassingen betreffen voornamelijk nadere verduidelijkingen van aspecten die voorheen niet in de richtlijnen werden besproken. De onderliggende principes, met name die van het realisatiebeginsel zijn niet veranderd. BDO heeft deze brochure opgesteld waarin deze wijzigingen nader worden beschreven.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Bent u benieuwd hoe BDO u kan helpen? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met één van onze specialisten. Of neem telefonisch contact op via (040) 269 81 11.