Bouwsector kampt met imago-probleem onder jonge generatie medewerkers

De bouwsector kampt met de nodige uitdagingen, waaronder inflatie, problemen in de toeleveringsketen, stijgende financierings- en materiaalkosten en toenemende wet- en regelgeving. Toenemende opgave is het werven en behouden van jonge professionals. De arbeidsmarktcommunicatie blijkt niet aan te sluiten met de verwachtingen van jongeren. Desondanks is de helft van de door BDO ondervraagde bouwbedrijven van plan hun personeelsbestand nog in 2023 uit te breiden. Dit blijkt uit nieuw wereldwijd onderzoek van BDO. Waar liggen voor de bouwwerkgevers de kansen en uitdagingen?

BDO deed wereldwijd onderzoek naar de positie van de bouwsector als werkgever onder bouwbedrijven en jonge werknemers/studenten. In totaal deelden ruim 700 bouwwerkgevers en werknemers en studenten uit de zogenoemde Generatie Z (geboren tussen eind jaren ‘90 en 2010) verspreid over vijf continenten hun inzicht en werden diepte-interviews gehouden met de real estate & construction leiders van acht BDO landen.

Werk-privé balans en duurzaamheid belangrijke criteria voor Gen Z

Generatie Z blijkt een geëmancipeerde en sociaal gemotiveerde generatie die persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en welzijn in het werk prioriteert. Waar Gen Z de werk/privé-balans en respect op het werk als de meest essentiële criteria voor hun toekomstige loopbaan stelt, geloven werkgevers in de bouw dat studenten en jonge professionals voornamelijk gemotiveerd worden door financiële beloning. In werkelijkheid is financiële beloning slechts het vijfde belangrijkste criterium voor deze generatie.

Ook duurzaamheid is een belangrijke motivatie voor deze doelgroep. De impact die de sector hierop maakt, speelt een grote rol bij hun keuze voor een baan.

Bouwsector kampt met imago-probleem

Als gevolg hiervan heeft de bouwsector te kampen met een imago-probleem. Een derde van de studenten en jonge werknemers gelooft dat de sector een negatieve invloed heeft op het klimaat. En de meerderheid gelooft dat werken in de sector hun fysieke of mentale gezondheid in gevaar kan brengen. De bouw wordt gezien als zwaar werk, met lange werktijden en lagere lonen in vergelijking met andere sectoren. Slechts 28% van de ondervraagde studenten geeft dan ook aan zeer geïnteresseerd te zijn in een loopbaan in de bouw.

Maar er zijn ook redenen om optimistisch te zijn: studenten melden dat een grotere focus op het bevorderen van intellectuele en digitale vaardigheden die vereist zijn in de bouwsector, en de rol daarvan in de energietransitie, de sector aantrekkelijker zal maken voor hen in de toekomst.

Arjan Endhoven, Head of Global Real Estate & Construction bij BDO, vult aan: In veel regio's is de bouwsector hersteld na de pandemie. Er is veel vraag naar betaalbare huisvesting, essentiële infrastructuur en groenere, duurzame gebouwen. Bestaand vastgoed heeft investeringen nodig in energiebesparing, zoals geëist door overheidsregelgeving, banken, investeerders en huurders.

De bouwsector moet erkennen dat het risico loopt om niet aan de vraag te kunnen voldoen als het geen betrouwbare instroom van jong talent kan ontwikkelen die een rooskleurige toekomst in de bouw zien. De sector heeft zeker een geweldig verhaal te vertellen, maar moet een andere taal spreken en meer nadruk leggen op de kwesties die de volgende generatie werknemers het meest aanspreken.”

Bouwbedrijven hebben een frisse aanpak nodig voor hun talentstrategie en moeten de communicatie over hun milieu impact en maatschappelijke bijdrage aanscherpen. Met de juiste aanpak kunnen ze deze ambitieuze generatie laten zien dat het een plek is waar ze vaardigheden kunnen ontwikkelen met lange termijn carrièreperspectieven en vooral ook een persoonlijke en positieve impact op klimaatverandering.

Meer weten?

Het hele onderzoek lezen? Download het (Engelstalige) rapport nu via onderstaande button.

Download rapport