Risicomanagement voor betere en beter voorspelbare resultaten

Risicomanagement is een instrument dat organisaties kunnen inzetten om betere en ook beter voorspelbare resultaten te realiseren. Uitgerekend voor bouwondernemingen en aanverwante projectenorganisaties (zoals installatiebedrijven, offshore-bedrijven, baggeraars, architecten- en ingenieursbureaus) is dit van groot belang. Waarom? Omdat deze bedrijven  voor de zeer uitdagende opdracht staan om uiterst complexe projecten te realiseren onder vaak moeilijke omstandigheden. In de bouw zijn lage geprognotiseerde resultaten eerder regel dan uitzondering en is er weinig ruimte om risico’s neer te leggen bij de opdrachtgever. Daarbij geldt dat ieder project uniek is, bijvoorbeeld qua locatie, doorlooptijden, technische complexiteit, contractuele vereisten en opdrachtgever. Dit alles vraagt om strakke sturing en tijdig anticiperen op onzekerheden in een project. De toepassing van risicomanagement helpt hierbij. Bovendien is ‘beter voorkomen dan genezen’, het adagium wat niet beter kan verwoorden waarom risicomanagement zo belangrijk is.

Ook is de bouwwereld volop in beweging en zijn er tal van externe ontwikkelingen waar bouwondernemingen over moeten nadenken, zoals technische of technologische veranderingen (BIM, modulair bouwen, energietransitie). Gelijktijdig liggen hier ook kansen. Door goed op ontwikkelingen in te spelen kunnen bouwbedrijven geld verdienen en tevens een concurrentievoordeel behalen.

Risicomanagement op drie niveaus

Wij onderscheiden de volgende drie niveaus van bedreigingen voor bouwbedrijven en daarmee drie niveaus waarop risico’s gemanaged dienen te worden:

  1. Project risicomanagement: gericht op de beheersing van individuele projecten en de voorkoming van mogelijke faalkosten;
  2. Portfolio (risico)management: gericht op strategische keuzes met inachtneming van de risicobereidheid van de organisatie. Gestreefd wordt naar voldoende risicospreiding en een goede risico-rendement mix van de projectenportefeuille;
  3. Organisatie risicomanagement: gericht op de projectoverstijgende risico’s, waaronder die van externe aard (bv. marktontwikkelingen).

Onze toegevoegde waarde

Het is onze ervaring en overtuiging dat risicomanagement van grote toegevoegde waarde is, mits het ingezet wordt als instrument voor besluitvorming, om betere beslissingen te nemen. De vastlegging van risico’s en beheersmaatregelen moet passend en dienstbaar zijn aan de besluitvorming. De verantwoording, intern of extern, over risicobeheersing dient een nevendoel te zijn en geen hoofdzaak. Minder lijstjes dus en meer slim nadenken!

Wij kunnen u helpen om projecten beter te beheersen, risicobewuste strategische keuzes te maken en tijdig te anticiperen op externe ontwikkelingen. Om dit te bereiken koppelen we binnen onze dienstverlening risico’s aan resultaten. Dit biedt u de volgende voordelen:

  • Voorspelbare resultaten
  • Optimalisatie tussen risico en rendement
  • Minder faalkosten
  • Betere besluitvorming én verantwoording
  • Vertrouwen richting stakeholders
  • Continuïteit van uw organisatie

Als adviseur zijn wij sterk vertegenwoordigd in de sector en mogen wij een aantal grote spelers tot onze klantenkring rekenen. Regelmatig doen we onderzoek naar de ontwikkelingen binnen de branche om klanten adequaat advies te kunnen geven. Daarnaast organiseren we evenementen en nemen we aan evenementen deel, bijvoorbeeld door als spreker op te treden. Hierdoor spreken onze adviseurs de ‘bouw’-taal en begrijpen wij onze klanten en hun problematiek. Naast ervaring hebben wij ook specifieke methoden en technieken ontwikkeld om bedrijven te helpen met de verschillende vraagstukken op dit gebied. Onze methoden en technieken hebben zich in de praktijk bewezen en zijn zelfs ontwikkeld in samenwerking met klanten. Dit laat ook zien wat onze werkwijze is: we werken samen met de klant om resultaten te kunnen leveren waarin zij zich geheel kunnen vinden en waar draagvlak voor is binnen de gehele organisatie.

Meer informatie

BDO heeft ruime ervaring en een stevige voetafdruk in de bouwsector met aantoonbare resultaten. Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van risicomanagement. Wilt u graag vrijblijvend kennis maken? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Of schrijf u direct in voor de BDO e-mailnieuwsbrief en ontvang iedere 2 weken nieuwe perspectieven op thema’s zoals groei, digitalisering en personeel. Meer dan 19.000 abonnees gingen u voor: 

MELD MIJ AAN