• SBR

SBR

De meeste kleine en middelgrote ondernemingen, behoudens een aantal uitzonderingen, dienen de jaarrekening digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel via Standard Business Reporting (SBR). Dit is opgenomen in het Besluit elektronische deponering handelsregister.  De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf 1 januari 2020 (boekjaar 2020) de uitgevende instellingen alle jaarlijkse financiële verslagen in XHTML (InlineXBRL) moeten deponeren. Voor grote ondernemingen, niet zijnde uitgevende instellingen, is het nog onduidelijk wanneer zij aan deze verplichting moeten voldoen.  

Bij deponering van de stukken van een middelgrote onderneming via SBR is de accountant altijd nodig voor het verstrekken van de controleverklaring in SBR en het geven van een digitale handtekening daarbij, ook als de onderneming ervoor kiest om zelf zorg te dragen voor deponering. Hiertoe zal de accountant de SBR publicatiestukken inhoudelijk toetsen op verenigbaarheid met de inrichtingsjaarrekening. Het SBR publicatiestuk met SBR controleverklaring zijn alleen samen als één pakket in te dienen bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer informatie over SBR, hetgeen dit voor uw onderneming betekent en welke actie u op dit vlak moet ondernemen? Lees dan hier onze Update over SBR. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.