Adrianca Mens, MSc, RA, Senior Manager Audit & Assurance

Adrianca Mens

Senior Manager Audit & Assurance

MSc, RA

(030) 284 98 00


Adrianca Mens (1983) heeft ruime ervaring met de dienstverlening aan diverse grote ondernemingen, waaronder verzekeringsmaatschappijen. Zij heeft ervaring met de controle van jaarrekeningen, geïntegreerde jaarverslagen (niet financiële informatie), Solvency II, Wft en overige specifieke regelgeving voor verzekeraars. Adrianca is lid van de werkgroep ESG Assurance bij de NBA en de internationale werkgroep binnen BDO Global op het gebied van Integrated Reporting.
 
Vanuit een sterke vaktechnische achtergrond heeft Adrianca focus op kwaliteit. Tevens is zij vanuit een brede scope oplossings- en klantgericht in haar handelen. Adrianca is enthousiast en betrokken.