Verslaggeving

Wees verzekerd van (maatschappelijke) verslaggeving die aan de standaarden voldoet

Financiële verslaggeving

Financiële verslaggeving dient aan allerlei strenge voorwaarden te voldoen. Naast de Nederlandse verslaggevingsstandaard (GAAP-Dutch) kennen we de internationale standaarden (IFRS) en de Amerikaanse (US-GAAP). De regelgeving rond verslaggeving is in de laatste jaren flink complexer en dwingender geworden. Aandeelhouders en banken, maar ook werknemers en andere stakeholders eisen volledig inzicht in uw resultaten. Met een accountantscontrole van de jaarrekening krijgt u zekerheid dat uw verslaggeving aan de verslaggevingsstandaarden voldoet. Voor meer zekerheid is het aan te raden om u door een professionele partij te laten bijstaan bij het beantwoorden van verslaggevingsvraagstukken.

Verandering in verslaggevingsstandaarden is de enige constante. Kunt u die veranderingen bijhouden? Weet u welke impact veranderingen op uw verslaggeving hebben? Dat is bijna onmogelijk. BDO weet dat wél. Met de vereiste zogeheten ‘accounting position papers’, kunt u uw controlerend accountant precies laten zien waarop uw verslaggevingsstandpunt gebaseerd is. 

Onze FAAS-specialisten bieden u ondersteuning op maat bij uw verslaggeving op het gebied van:

  • GAAP-conversies;
  • Implementatie van nieuwe standaarden;
  • Complexe transacties;
  • Accounting position papers;
  • Reviews van jaarrekeningen;
  • Opstellen en updaten van accounting manuals.

Bij overname of verkoop is het vaak noodzakelijk of wenselijk om de gebruikte verslaggevingsstandaard te veranderen. BDO heeft ruime ervaring bij dit soort conversies. We maken een transitieplan dat resulteert in een aanpak zodat u aan al uw rapportageverplichtingen voldoet, waarbij we uiteraard goed kijken naar de verschillende rollen en belangen van de betrokken partijen. We begeleiden en ontzorgen. Op een persoonlijke en transparante manier.

Bij de overgang naar een grotere organisatie, bijvoorbeeld door onstuimige groei of overnames, verandert er veel. Ook op het gebied van verslaggeving. In dit soort trajecten is het onontkoombaar om de totale accountancy een kwaliteitsimpuls te geven. BDO ondersteunt bij het herstructureren van uw financiële organisatie. Dit soort procedures en processen moeten in relatief korte tijd doorlopen worden. Uw accountancy in korte tijd klaarstomen voor de vernieuwde eisen? Geen probleem.

  • Operational & Technical Accounting Support

Aansluitend op de post-deal accounting-support kan het nodig zijn om tijdelijk de financiële administratie te ondersteunen. Mogelijke problemen kunnen zo snel gesignaleerd worden. En dat is gewenst om het hoge kwalitatieve niveau van de verslaggeving te garanderen.

Maatschappelijke verslaggeving

Ook op het gebied van verslaggeving over niet-financiële vraagstukken kunnen wij u helpen. Zo zijn er technische vraagstukken met betrekking tot de duurzaamheidsstandaard en vragen op het gebied van Environment, Social en Governance (ESG) die een specifieke rapportering vereisen. BDO helpt u op weg op deze relatief nieuwe manier van verslaggeving, waarvan het belang in de toekomst alleen maar groter gaat worden.

ESG staat voor Environmental, Social, Governance. In een ESG-rapportage geven ondernemingen en organisaties aan wat ze doen op het brede gebied van duurzaamheid. Naast milieu-aspecten gaat het hier bijvoorbeeld ook om zaken als fair trade, personeel, kinderarbeid, veiligheid, transparantie, witwassen en corruptie. Kort door de bocht moeten bedrijven en organisaties aangeven hoe ze ervoor zorgen dat ze op een duurzame en toekomstgerichte manier ondernemen, welke maatregelen ze daarvoor nemen, hoe ze dat controleren, waar de risico’s liggen en hoe ze met die risico’s omgaan. Bij de ESG-verslaggeving gaat het om alle niet-financiële prestaties. 

Lees meer over ESG

Steeds meer bedrijven zijn verplicht om te rapporteren over de impact van de onderneming op mens en maatschappij. De Europese standaard Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is daarvoor de geldende richtlijn. In de CRSD wordt vermeld aan welke eisen uw verslaggeving moet voldoen en op welke gebieden gerapporteerd moet worden. 

Lees hier meer over CSRD

Waren aparte financiële en duurzaamheidsverslaggeving in het eerste kwart van de 21-eeuw nog de standaard, de weg naar geïntegreerde verslaggeving is al ingezet. Wilt u sparren over de weg naar deze integrated reporting? Kunt u in begrijpelijke taal uitleggen hoe uw organisatie van waarde is voor belanghebbenden? Onze adviseurs helpen uw interne en externe verslaggeving makkelijker en betrouwbaarder te maken. 

Heeft u al een maatschappelijk verslag, dan kan BDO u ook helpen met een professioneel-kritische controle: onze accountants beoordelen uw data en de onderliggende systemen en meetmethodes, bijvoorbeeld ten aanzien van de medewerkerstevredenheid en de CO2-uitstoot. We toetsen of uw rapportage voldoet aan de van toepassing zijnde standaarden zoals GRI of de toekomstige European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Het resultaat van deze check is een assurancerapport bij uw verslag én een managementletter met tips en aanbevelingen voor de (rapportage)processen die ten grondslag liggen aan uw rapport.

Contactpersonen