Audit

Volledig ‘in control’ over uw processen: ter verantwoording en bijsturen wanneer nodig

Audit

Complexe wet- en regelgeving, dynamische marktontwikkelingen, nieuwe verdienmodellen, groeiende afhankelijkheid van ICT en cybercrime; er wordt een steeds groter beroep gedaan op de professionaliteit, flexibiliteit en weerbaarheid van organisaties. Ondernemers en bestuurders willen grip op hun financiële performance en zo volledig mogelijk ‘in control’ zijn als het gaat om de bedrijfsprocessen. Verantwoording is vaak noodzakelijk, maar deze verplichte - of vrijwillige - verantwoording is bij uitstek een middel dat helpt bij het evalueren en bijsturen van de primaire en secundaire processen binnen elke onderneming. 

Financiële audits bieden ondernemers, bestuurders én externe belanghebbenden de zekerheid dat een organisatie op een gezonde financieel-economische manier beheerd wordt. Als onafhankelijk beoordelaar bieden we daarmee de zekerheid dat de verslaggeving en verantwoording betrouwbaar is en voldoet aan wet- en regelgeving. 

Integraal beeld 

Hoewel audits vooral dienen als verantwoording richting verschillende stakeholders, zijn duidelijke controleverklaringen, management letters en accountantsverslagen, opgesteld volgens uniforme, wereldwijde standaarden ook van strategische waarde, zowel voor uw toezichthouders als voor het bestuur en de directie. Een audit is bij uitstek een ideale mogelijkheid om uw totale risicomanagement, governance en procesbeheersing te evalueren en waar nodig te verbeteren. Of het nu gaat om de jaarrekening, duurzaamheidsverslaggeving, gemeentefinanciën of bijvoorbeeld een subsidieverantwoording. We bieden inzicht in uw (strategische) risico’s én kansen. 

Innovatie

Toenemende complexiteit bij onze klanten, veranderende wet- en regelgeving én digitalisering en opkomende technieken op het gebied van IT innovaties zorgen voor een complex samenspel aan factoren dat continu in beweging is. Factoren die ook van invloed zijn op de auditprocessen. Onze specialisten volgen ontwikkelingen op de voet om direct in te spelen op kansen die zich voordoen. Zo voldoet uw audit altijd aan actuele wet- en regelgeving. Om uw audit verder te digitaliseren, werken wij nauw samen met het internationale BDO-netwerk en leveren we maatwerk.  

Zorgvuldig samengestelde teams

Onze auditteams worden zorgvuldig samengesteld om een kwalitatief hoogstaande audit uit te voeren. De toenemende complexiteit maakt dat we inzetten op hoge betrokkenheid van ervaren teamleden en uitsluitend werken met multidisciplinaire teams. IT-auditors, waarderingsspecialisten, fraude-experts, fiscalisten of verslaggevingsexperts; in elke fase, bij elke klant wordt gezocht naar een teamsamenstelling die garant staat voor een optimale uitvoering en een tevreden klant. 

Wat kunt u verwachten? 

Onze specialisten kunnen specifieke of volledige audits verzorgen, waarbij we bij voorkeur nauw samenwerken met het management binnen uw organisatie. Een audit laten uitvoeren door BDO verzekert u van: 

  • naleving van wet- en regelgeving (compliance);
  • inzicht in risicobeheersing;
  • nauwkeurige beoordeling van uw administratieve organisatie;
  • onafhankelijke externe verslaggeving;
  • een accountantsverklaring bij uw jaarrekening.


*BDO heeft een OOB-vergunning van de AFM. We richten ons op zowel private als publieke organisaties. 

 

Contactpersoon