• Audit

Professioneel advies en ondersteuning bij een audit

Toenemende wet- en regelgeving, een snel veranderende markt, nieuwe verdienmodellen, groeiende afhankelijkheid van ICT en cybercrime doen een steeds groter beroep op de flexibiliteit en weerbaarheid van organisaties. Meer dan ooit is het zaak om als onderneming volledig ‘in control’ te zijn over uw processen. Niet alleen ter verantwoording maar ook omdat u daarmee snel kunt bijsturen als de situatie daarom vraagt. Voor organisaties die onder toezicht staan, zijn interne audits bij de Nederlandse wet verplicht.

Bij BDO geloven we dat audits niet alleen een verantwoordingsmiddel naar stakeholders zijn, maar ook van strategische waarde zijn voor uw toezichthouders en directie. Uw totale risicomanagement, governance en procesbeheersing is aan de hand van audits te evalueren en verbeteren.

Laat u uw audit door BDO doen? Dan bent u verzekerd van:

 • naleving van wet- en regelgeving (compliance);
 • inzicht in risicobeheersing;
 • nauwkeurige beoordeling van uw administratieve organisatie;
 • onafhankelijke externe verslaggeving;
 • een accountantsverklaring bij uw jaarrekening.

Onze aanpak

Bij BDO helpen we u niet alleen met advies, maar ook met praktische ondersteuning bij uw audit. Daarbij kiezen we altijd voor een invulling die aansluit bij uw wensen. Onze specialisten verzorgen specifieke of volledige audits.

We werken bij voorkeur nauw samen met het management binnen uw organisatie. Zo krijgt u een integraal beeld van de bedrijfsdoelstellingen, het risicoprofiel en beheersniveau. Onze adviseurs zijn thuis in diverse risicogebieden, waaronder privacy, fraude, ICT, strategie en bedrijfsvoering.

Wat u van ons kan verwachten:

 • een heldere, efficiënte werkwijze;
 • strikte naleving van overeengekomen voorwaarden;
 • beoordeling van bedrijfsrisico’s;
 • evaluatie interne controles en administratieve organisatie;
 • EDP-audit op IT-systemen;
 • rapportage in duidelijke taal.

Richtlijnen jaarverslaggeving

Op de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen zijn richtlijnen van toepassing die jaarlijks door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) worden gepubliceerd. BDO heeft deze richtlijnen in de publicatie ‘RJ in een oogopslag’ op hoofdlijnen samengevat met overzichtelijke schema’s per richtlijn. De actuele ‘RJ in een oogopslag’ vindt u hier. De vorige edities vindt u hier: 2020 en 2019

Nieuwe richtlijnen opbrengstverantwoording

Vanaf boekjaar 2022 gelden de nieuwe richtlijnen 221 ‘Onderhanden projecten’ en 270.1 ‘De verwerking van opbrengsten’. De aanpassingen betreffen voornamelijk nadere verduidelijkingen van aspecten die voorheen niet in de richtlijnen werden besproken. De onderliggende principes, met name die van het realisatiebeginsel zijn niet veranderd. BDO heeft deze brochure opgesteld waarin deze wijzigingen nader worden beschreven.

Contact

Heeft u interesse in een audit van uw jaarrekening door BDO of wilt u weten hoe wij daarbij te werk gaan? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met onze specialisten.