ESG: Environment, Social en Governance

Formuleer duurzaamheidsambities transparant

Duurzame impact

Wat voor impact heeft uw bedrijf of organisatie op de omgeving? De wet- en regelgeving op het gebied van duurzaam ondernemen wordt steeds helderder, maar ook steeds strikter. Op weg naar een duurzame transitie zijn daarom steeds meer Europese bedrijven en organisaties verplicht om hun duurzaamheidsambities transparant te formuleren, vast te leggen én erover te rapporteren. En behoort uw onderneming niet tot die bedrijven, dan is de kans groot dat een van uw klanten of leveranciers daar wel toe behoort, waardoor de verslaggevingsverplichting automatisch ook op uw bordje terechtkomt.

De Europese wetten en regels rond duurzaam ondernemen zijn vastgelegd binnen het thema ESG. Duurzame prestaties worden meer en meer onder het vergrootglas gelegd op de thema’s Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (goed bestuur). 

Wat kan BDO op dit gebied voor u betekenen? 

BDO helpt klanten bij het maken van een CSRD -compliant duurzaamheidsbeleid. We doen dat efficiënt en pragmatischt: wet- en regelgeving vormen het uitgangspunt, maar we kiezen er bewust voor om ook daadwerkelijk waarde toe te voegen aan de duurzaamheid van uw bedrijfsvoering. En dan in de breedste zin van het woord. Ook met het oog op het feit dat de regels op dit gebied de komende jaren veeleisender zullen worden. We helpen u met het opstellen, beoordelen en optimaliseren van uw ESG-beleid, strategie en rapportages. 

Er zijn grote verschillen in de manier waarop ondernemingen op dit moment hun duurzaamheidsbeleid vormgeven. Vaak doen ondernemers al meer dan ze zelf weten. In die gevallen analyseren wij de actuele stand van zaken en maken we concrete gap-analyses: de wet eist dit, hier staat uw organisatie en dit moet u nog doen om ESG-compliant te worden. 

Het kan ook zijn dat uw duurzaamheidsbeleid nog in de kinderschoenen staat en dat u vanaf de start ondersteuning kunt gebruiken bij het inrichten van een structuur en organisatie op dit gebied. BDO geeft dan eerst heldere informatie over de regels en wat die betekenen voor uw specifieke onderneming. We creëren bewustzijn en bepalen van daaruit gezamenlijk een visie en een strategie. Aan het einde van het traject zorgen we ervoor dat de P-D-C-A cyclus (Plan, Do, Check, Act) goed en efficiënt is ingeregeld, zodat uw duurzaamheidsbeleid volledig geborgd is in uw bedrijfsvoering. Dit op zodanige wijze dat deze CSRD-compliant is maar ook wel degelijk waarde toevoegt.
 

Gerelateerde diensten

Zoals u gewend bent van de financiële verslaggeving, moet ook de niet-financiële verslaggeving aan diverse, strenge eisen voldoen. Hoewel de vereiste standaarden nog in ontwikkeling zijn (met name op sectorniveau) staat wel al vast dat betrouwbare ESG-data verzamelen, essentieel is om een volwassen duurzaamheidsrapportage op te stellen. BDO volgt de meest actuele ontwikkelingen uiteraard op de voet en helpt u om de juiste data-analysetooling te vinden en om adequate rapportageprocessen in te richten zodat uw verslaggeving voldoet aan de meest actuele eisen en standaarden.

LEES MEER

Onze ESG-specialisten en ons auditteam hebben veel ervaring met controles van geïntegreerde rapportages en adviseren over duurzaamheidsrapportages. Hierdoor zijn wij bekend met kaders voor niet-financiële verslaggeving, zoals GRI-standaarden en de ESRS (de rapportagestandaard die voortvloeit uit de CSRD). Op een pragmatische manier gebruiken wij data-analysetooling in onze assurancewerkzaamheden, zodat we inzicht krijgen in de voortgang van meetpunten en indicatoren én de kwaliteit van ESG-data. 

Met multidisciplinair samengestelde teams zorgen wij voor een gestroomlijnde aanpak. Onze adviseurs zijn speciaal opgeleid op de assurance-aspecten rond niet-financiële administratie en kijken continu vanuit de compliance-bril of u voldoet aan de normen op het gebied van de interne beheersing van de administratieve organisatie. Wij houden niet van dikke rapporten, maar denken in praktische oplossingen. 

LEES MEER

 

Contactpersonen