Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) naar verwachting in werking. Daarmee wordt een groot gedeelte van de ambtenaren, in de zin van het burgerlijk wetboek, een werknemer en transformeert de huidige publiekrechtelijke aanstelling in een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

De WNRA is méér dan arbeidsjuridische wijziging

Op het eerste oog lijkt de WNRA voor publieke en semi-publieke instellingen vooral een arbeidsjuridische kwestie. Sowieso komt er overgangsrecht waarop geanticipeerd moet worden. Maar de wet heeft ook organisatorische, financiële en andere juridische gevolgen die in dit stadium net zo goed aandacht verdienen. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een projectorganisatie, het in kaart brengen van financiële consequenties, maar ook misschien het aanpassen van een personeelsbegroting. Heeft u de volledige impact van de WNRA al in beeld? BDO helpt u hierbij.

Het draait om mensen

Een transitie zoals de WNRA voorschrijft, draait eigenlijk pas in de tweede plaats om inhoudelijke zaken als arbeidsrecht en financiën. In de eerste plaats gaat het om mensen. Belangrijk is dus om het proces rondom de invoering van de WNRA goed te begeleiden en oog te hebben voor de persoonlijke en professionele consequenties die de wet kan hebben voor uw (toekomstige) werknemers. BDO kan u hierin adviseren en kiest daarbij voor een persoonlijke maar pragmatisch aanpak: wat zijn de concrete stappen die u moet zetten om de WNRA succesvol in te voeren?

De multidisciplinaire en thematische aanpak van BDO

BDO benadert de invoering van de WNRA multidisciplinair met een team van zowel ervaren organisatieadviseurs, als arbeidsjuristen en specialisten op het gebied van overheidsfinanciën. Zij kijken integraal naar de consequenties van de invoering van de WNRA voor uw organisatie vanuit de thema’s:

  1. Beleid/ visie;
  2. Juridisch;
  3. Projectorganisatie;
  4. Financieel en
  5. Communicatie.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO uw organisatie bij de WNRA kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten.