Overheid

Samen aan de slag met maatschappelijke uitdagingen

BDO voor de overheid

De verantwoordelijkheden en aantal taken van overheden nemen toe. Uitdagingen worden complexer en de vraag  naar verantwoording, participatie en transparantie wordt groter. In een wereld waarin de maatschappelijke opgaven steeds belangrijker worden.

Wat kan BDO voor de overheid betekenen?

Samen kijken we naar de grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op de gebieden van klimaatadaptie, woningnood en energietransitie. Hoe is de samenwerking georganiseerd, wat is het -financieel- meerjarenperspectief en hoe komen we tot een toekomstbestendige organisatie die optimaal in control is?

We werken nauw samen met onze collega’s uit de andere branches van de publieke sector. Zo vertalen we over de volle breedte actuele ontwikkelingen of inzichten naar gerichte adviezen en praktische ondersteuning.

BDO helpt overheidsorganisaties  

Of het nu gaat om gemeenten, provincies, sociale werkbedrijven, veiligheidsregio’s, waterschappen: allemaal zitten ze met vergelijkbare uitdagingen. Hoe blijf je organisatorisch en financieel sterk? Door goed samen te werken en zorgen voor goede bestuurlijke processen in strategische samenwerkingen. Daarnaast zoeken naar de beste manieren om veranderingen soepel te laten verlopen.

Voor wie we onder andere werken:

 

Duurzaamheid en verslaggeving gemeenten

Duurzaamheid en verslaggeving gemeenten

Nederland heeft CO2-reductie hoog op de agenda gezet, dit betekent kortweg: alle hens aan dek. Voor bedrijven, burgers maar ook voor overheden zelf. Wij waren benieuwd naar wat gemeenten al doen en rapporteren op het gebied van duurzaamheid. Daarom hebben wij prof. Dr. Dick de Waard, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevraagd onderzoek te doen naar de status van duurzaamheidsverslaglegging door gemeenten. De resultaten van het onderzoek leest u in dit rapport.
Download rapport

Contactpersonen