Marco Pot, Partner Management Consulting

Marco Pot

Partner Management Consulting

(030) 284 98 00


Marco is als adviseur ruim 25 jaar werkzaam in het lokaal- en midden bestuur. Bij vele ontwikkelingen bij zijn klanten is hij betrokken, zowel in het bestuurlijke domein als in de bedrijfsvoering.  
Marco helpt zijn klanten met financiële kwesties, ontwikkeling en innovatie. Dat doet hij door middel van onderzoek, advies en implementatie. Zo is Marco betrokken bij gemeentelijke herindelingen, bestuurskracht onderzoek, financiële doorlichtingen, haalbaarheidsonderzoeken en de doorlichting en ontwikkeling van organisaties.

Als manager heeft Marco ruime ervaring met het opbouwen, ontwikkelen, reorganiseren en aansturen van grote teams. Hij staat voor een duidelijke koers, perspectief, coachend en waar nodig ondersteunend.

Voordat Marco in 2019 in dienst trad bij BDO was hij als management consultant ruim 19 jaar verbonden aan Deloitte Consulting. Daarvoor werkte hij als controller bij de lokale overheid.