GGI Veilig

Veilige infrastructuur voor gemeenten

Lokale overheden hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VNG Realisatie in het kader van Samen Organiseren opdracht gegeven te werken aan meer collectiviteit op ICT-voorzieningen. De VNG beantwoordt dit met de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen lokale overheden en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

De BDO aanpak

BDO brengt door haar jarenlange ervaring en brede dienstverlening als IT Audit, accountant en adviespraktijk voor de lokale overheid haar portfolio helder en concreet samen in haar dienstverlening. We benaderen de uitdagingen vanuit een breed perspectief waarin techniek, ervaring met beleidsvraagstukken en Assurance samen komen.

BDO vult de dienstverlening ten aanzien van een veilige gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur op pragmatische en overzichtelijke wijze in. Ons vertrekpunt is altijd vanuit gemeentelijk perspectief. Wij begrijpen dat complexe vraagstukken het meest zijn gebaat met een integrale aanpak en dienstverlening die al deze elementen logisch met elkaar verbindt.

Onze dienstverlening is daarmee afgestemd op de behoeften van de lokale overheden om informatiebeveiliging zowel risico gebaseerd als vanuit het voldoen aan wet- en regelgeving zoals BIO en ENSIA, praktisch in te richten. Daarbij houden wij ook altijd rekening met de vereisten die worden gesteld aan financiële verslaglegging en efficiënte controleprocessen.

BDO’s invulling aan dienstgroep expertisediensten

GGI Veilig heeft raamcontracten afgesloten met diverse leveranciers in Nederland om invulling te geven aan de informatiebeveiliging & compliancy behoefte van gemeenten. Deze diensten zijn verdeeld over drie dienstgroepen, waarbij BDO invulling geeft aan de dienstgroep expertisediensten. Binnen deze dienstgroep dienen deelnemers expertisediensten bij de leveranciers af te nemen op de volgende gebieden;

Met de onderstaande dienstverlening geeft BDO, binnen de kaders van de dienstgroep expertisediensten, een omvattende en praktische invulling gegeven aan behoeften welke de VNG middels GGI Veilig voor gemeenten wil invullen.

In 6 stappen naar een succesvolle uitvraag

We merken dat het succesvol inkopen van cybersecuritydiensten en het selecteren van een passende leverancier niet eenvoudig is. In dit stappenplan brengen we de te nemen stappen voor gemeenten in kaart, zodat zij effectief tot een succesvolle uitvraag binnen perceel 3 komen.

Meer informatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Bekijk ons capability statement, bekijk onze tips of neem contact op met een van onze adviseurs.

LEES CAPABILITY STATEMENT