Sociaal domein

Gemeenten hebben steeds meer taken, maar ook financiële middelen door de decentralisatie van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dat zorgt voor veel en grote veranderingen op alle vlakken, van bestuur en strategie tot uitvoering en bedrijfsvoering. De toekomstige Omgevingswet maakt alles nog complexer. Diverse gemeenten worstelen daarbij met de discussie over schaalvergroting, herindeling en samenwerking.

De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een heldere, bestuurlijk gedragen visie en een organisatie die deze visie vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Het verandervermogen van uw organisatie is daarvoor van essentieel belang. Worstelt u daarmee? Onze specialisten stellen scenario’s, business cases en SWOT-analyses op om u bij uw visie- en strategievorming te ondersteunen.

Verandercapaciteitsscan

Het verandervermogen van uw organisatie is objectief te meten met onze verandercapaciteitsscan, die BDO samen met de Vrije Universiteit ontwikkelde. De verandercapaciteitsscan is evidence based en wetenschappelijke opgebouwd; de vormgeving is gebruiksvriendelijk en praktisch. De uitkomsten geven u niet alleen inzicht, maar ook concrete handvatten om de verandercapaciteit van uw organisatie te verbeteren.

Contact

Wilt u ook meer inzicht en advies bij het bestuur en de strategie, uitvoering en bedrijfsvoering van uw gemeente? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van de specialisten via het telefoonnummer (088) 236 48 06 of stuur een e-mail.