Sociaal domein

Gemeenten hebben steeds meer taken en financiële middelen door de decentralisatie van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dat zorgt voor veel en grote veranderingen op alle vlakken, van bestuur en strategie tot uitvoering en bedrijfsvoering. De toekomstige Omgevingswet maakt alles nog complexer. Diverse gemeenten worstelen daarbij met de discussie over schaalvergroting, herindeling en samenwerking.

Op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau wordt meer en meer gestuurd op koppelingen tussen Participatiewet, Wmo, Jeugdzorg, onderwijs, inburgering en arbeidsmarkt. De fase van een daadwerkelijk integrale uitvoering in het sociaal domein dient zich aan. Maatwerk voor de burger staat voorop, zo blijkt ook uit onze ervaring op diverse plaatsen in het land. En dat betekent dat de hele keten maatwerk moet leveren, maar ook dat u uw bedrijfsvoering en financiën op orde moet hebben én dat u een duidelijke visie op de toekomst formuleert.

BDO helpt u hier graag bij. Onze specialisten vertalen actuele ontwikkelingen en inzichten naar gerichte adviezen en praktische ondersteuning voor uw organisatie. Ook publiceren we geregeld thematische whitepapers en factsheets en ontwikkelen we ondersteunende tools. Zodat u op een beheersbare én betrokken manier invulling kunt geven aan uw brede takenpakket.

Participatiewet

De invoering van de Participatiewet levert voor gemeenten nieuwe vraagstukken op. Er is nog veel te doen op weg naar een toekomstbestendige uitvoering ervan maar met de juiste bouwstenen is dat binnen handbereik. Lees meer in onze whitepaper.

Download whitepaper

Verandercapaciteit

Nieuwe vraagstukken en het steeds breder wordende takenpakket eisen voor gemeenten verandering op vele vlakken. Verandercapaciteit staat de komende jaren centraal en zal beslissend zijn voor de vraag of gemeenten slagen in hun maatschappelijke opdracht. Benieuwd naar de tien voorwaarden voor succesvolle verandering? Lees meer in onze whitepaper.

Download whitepaper

 

Contact

Heeft u vragen over onze publicaties of dienstverlening? Neem dan contact op met een van de specialisten via het telefoonnummer (088) 236 48 06 of stuur een e-mail.