In control

Als lokale overheid wilt u in control zijn. Monitoring van risico’s en het afleggen van verantwoording daarover is een must. Risico’s doen zich voor op strategisch, organisatorisch, financieel en operationeel niveau. Bijvoorbeeld in het kader van grondexploitaties of bij de decentralisaties in het sociaal domein. Ze bedreigen de organisatie, maar goed inzicht biedt juist ook kansen. BDO heeft veel ervaring met het in kaart brengen van risico’s en het implementeren van een risicomanagementsysteem.

Financieel management

Een adequate inrichting van het financieel management binnen uw organisatie optimaliseert de relatie tussen strategie en financiële sturing. Aangezien de situatie van organisaties sterk van elkaar verschilt kent de aanpak een aantal invalshoeken. Daarbij hebben wij oog voor de verschillende sturingsvormen met de stakeholders van gemeenten. Niet ‘one size fits all’, maar op maat gemengde sturingsmodellen. Onze adviseurs assisteren u graag op het gebied van:

  • financiële doorrekeningen;
  • financiële rendementsverbetering;
  • managementinformatie;
  • optimalisatie financiële functie.

Risicobeheersing

Wij bieden u expertise voor het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, operationele en financiële risico’s en het identificeren van daarop toegespitste beheersingsmaatregelen. Wij maken daarbij gebruik van het BDO Control Framework en zetten waar nodig soft controls in.

Due diligence

Het samengaan van gemeenten, gemeenschappelijke regeling of overheidsbedrijven vergt een gedegen onderzoek naar de onderliggende cijfers én het verhaal achter de cijfer. Onze specialisten hebben naast een financiële achtergrond kennis van een bestuurlijk- en politieke omgeving.

Procesoptimalisatie

Om een adequate dienstverlening te kunnen leveren, zal er nadrukkelijker moeten worden gekeken naar de mogelijkheden om processen te optimaliseren. Kwaliteitsverhoging en kosten besparing. Daarbij hebben wij ook oog voor de samenwerking met en tussen ketenpartners in het publieke domein: daarom kijken wij integraal naar de dienstverlening aan de burger. BDO doet dit door middel van het analyseren van processen, door te bepalen welke processen waarde toevoegen en door het elimineren van verspillingen. Daarmee levert procesoptimalisatie een belangrijke bijdrage aan:

  • verhoging van kwaliteit van dienstverlening;
  • verbetering in de ketensamenwerking;
  • structurele verlaging van kosten.

Meten van maatschappelijk rendement

Gemeenten willen steeds meer outcome-sturing: welk effect bereiken we? Het meetbaar maken van maatschappelijk rendement is daarom in toenemende mate belangrijk geworden in het onderbouwen van investeringsbeslissingen. Door het Social Return on Investment (SROI) te meten wordt de maatschappelijke meerwaarde van de investering in euro’s uitgedrukt, en kunnen de belangen van verschillende stakeholders duidelijk in kaart worden gebracht en gevolgd worden.

Verander- en projectmanagement

Elke overheidsorganisatie staat voor veranderingen. In succesvolle verandertrajecten zijn verschillende verandercomponenten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen als alle onderdelen optimaal op elkaar zijn afgestemd, is uw organisatie in staat om de beoogde doelen te realiseren in een snel veranderende omgeving. Onze specialisten helpen u graag bij het succesvol verbeteren en transformeren van uw organisatie.

Fiscaliteit

Decentralisatie, samenwerkingsvormen, grondbeleid: allemaal zaken die van invloed zijn op uw btw-positie. En juist omdat deze zaken continu in beweging zijn, is het belangrijk dat u ook de btw-aspecten van deze ontwikkelingen goed in de gaten houdt. Het is voor u van het grootste belang uw btw-positie nauwkeurig in beeld te brengen, geen kansen te missen en zeker geen risico’s te lopen.

Onze belastingspecialisten helpen u graag met de fiscale wetgeving. Of het nu gaat over de vennootschapsbelasting, loonbelasting, de btw of deelname aan horizontaal toezicht door de Belastingdienst.

Contact

Wij denken graag met u mee over deze of andere thema’s. Benieuwd hoe u uw organisatie in control kan brengen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten via het telefoonnummer (088) 236 48 06 of stuur een e-mail.