Uitdagingen voor verzekeraars

In de verzekeringswereld staat de houdbaarheid van het verdienmodel en productenpallet onder druk. In deze veranderende markt ondervinden verzekeraars niet alleen steeds meer concurrentie van elkaar, maar ook van partijen buiten de traditionele verzekeringsmarkt; de toenemende digitalisering betekent in deze sector de opkomst van onder meer Fintech-bedrijven en InsurTech.  

De markt wordt breder, de consument heeft meer te kiezen. Daar ligt voor u als verzekeraar een grote uitdaging. Verzekeraars voelen de druk om de optimale manier te vinden een product beter in de markt te zetten, zodat ze hun klanten een beter product kunnen bieden en zelf hun marges kunnen verbeteren. Een actueel voorbeeld daarvan is uiteraard de premiedifferentiatie, wat – ook ter voorkoming van reputatieschade – vraagt om grote zorgvuldigheid. 

Efficiëntere markt en andere verdienmodellen

In een verzadigde markt, met zoveel spelers en marges die onder druk staan, is consolideren voor menig verzekeraar de manier om te overleven. DNB signaleerde jaren geleden al dat verzekeraars zich moesten samenvoegen om de markt efficiënter te maken. Een groeiend aantal verzekeraars geeft gehoor aan die oproep. Andere zichtbare ontwikkeling is dat verzekeraars meer gaan doen dan alleen het verstrekken van verzekeringen. Ze nemen steeds meer de rol aan van asset manager, met oog op vermogensbeheer van derden. Een voorbeeld van aanpalende dienstverlening door compleet andere verdienmodellen aan te bieden.

Datakwaliteit voor strategische doeleinden

Verzekeringen beschikken over grote hoeveelheden data, soms inclusief medische dossiers. Primair aandachtspunt is uiteraard het voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met oog op privacy en de zorgplicht. Daarnaast bieden die data volop kansen om uw klanten beter en meer op maat te bedienen, zoals via premiedifferentiatie. Duidelijk is dat ook verzekeraars in de besluitvorming steeds meer steunen op data, terwijl die gegevens voorheen vooral werden benut voor analyses achteraf. Cruciaal is dan wel dat u die strategische beslissingen neemt op basis van correcte data. In dat licht is hoge datakwaliteit van groot belang om onjuiste beslissingen te voorkomen.

Strenger toezicht op uitbesteed werk

DNB heeft aangekondigd de komende jaren strenger toe te zien op uitbesteed werk. Uit onderzoek (sector-breed) kwam naar voren dat veel organisaties niet voldoen aan de uitgeschreven Good Practice. Deze Good Practice is nu nog vrijblijvend, maar wordt steeds stringenter en uiteindelijk verplicht. Voor verzekeraars is het zaak hier nu al serieus mee de slag te gaan en beleid op te stellen voor het uitbesteden van (bedrijfs-kritische) werkzaamheden.

Een andere ontwikkeling ligt op het vlak verslaggeving. Voor verzekeraars die op IFRS rapporteren komt de in werking treding van IFRS 17 snel dichterbij. IFRS 17 behelst een nieuw model voor de verslaggeving van verzekeraars. Naast IFRS 17 zullen verzekeraars ook IFRS 9 moeten gaan toepassen. Dit vraagt wederom een inspanning van de IFRS-reporting specialisten. Lees hier meer informatie.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Herkent u de hierboven beschreven uitdagingen? Wij leveren toegevoegde waarde door met innovatieve, digitale technieken analyses te maken die u nieuwe inzichten bieden. Dankzij die technieken kunnen wij onze dienstverlening efficiënter maken, kosteneffectief aanbieden en ons focussen op de specifieke uitdagingen waarmee u te maken heeft.

Meer weten over de persoonlijke en pragmatische aanpak van BDO voor u als verzekeraar? Onze specialisten vertellen u graag over alle mogelijkheden.