Complexe wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving voor vermogensbeheerders en fondsbeheerders wordt steeds complexer en gedetailleerder. Om aan alle eisen te voldoen en de cost of compliance te kunnen opbrengen, zoeken veel vermogensbeheerders elkaar op; ze werken samen of fuseren.

Toenemende concurrentie uit andere markten

Traditionele vermogensbeheerders zien dat vermogensbeheerders bij verzekeraars hetzelfde werk doen. Vanuit het perspectief van verzekeraars niet vreemd, want van oudsher beschikken ze over een grote pot met premiegelden, die ze vaak intern beheren en zelf beleggen. Ze beschikken dus zelf over veel kennis en ervaring en nu de marges in verzekeringsland onder druk staan, richten zij als assetmanager logischerwijs hun blik meer naar buiten en gaan ze de concurrentie aan met de traditionele vermogensbeheerders.    

Digitale transformatie en duurzaamheid

Bij vermogensbeheerders en fondsbeheerders spelen digitale transformatie en duurzaamheid een steeds grotere rol. Bij investeringsbeslissingen kijken organisaties al dan niet gedwongen door wetgeving meer en meer naar duurzaamheid, in het licht van de zogeheten ESG-factoren. Het belang van duurzaamheid zien we ook terug in het type producten dat bedrijven maken en aanbieden, zoals groene obligaties.

Beleggen toegankelijker

Door de toenemende digitalisering en automatisering ontstaat via websites en apps de mogelijkheid van robotadvies. Ook maken vermogensbeheerders gebruik van  algoritme trading. Dit zorgt ervoor dat deze handelsmarkt voor de retail-belegger, die wellicht maar een klein bedrag wil investeren, steeds toegankelijker wordt. Mogelijk wel met alle risico’s van dien. Denk daarbij aan de opkomst van alternatieve handelsplatformen; het ene wordt strenger gereguleerd dan het andere, zodat de toevlucht naar minder gereguleerde handelsplatformen voor de hand ligt. Dit is bijvoorbeeld een prangend thema in de wereld van cryptocurrencies.

Veranderende wetgeving

In juli 2019 trad de nieuwe Prospectusverordening in werking en werd de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) geëvalueerd. Dit heeft impact voor fondsbeheerders. Verder komt er mogelijk nieuwe wetgeving over het aanbieden en beheren van beleggingsobligaties, wat kan leiden tot meer vergunningplichtige instellingen. Mogelijk staat u nu nog niet onder toezicht, maar de kans is aanwezig dat die situatie in de toekomst verandert en dat u dan wel een vergunning nodig heeft.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Welke uitdagingen ook op u afkomen, uw grote opdracht als vermogens- of fondsbeheerder is om relevant te blijven voor uw klanten. Om die meerwaarde te laten zien, is het zaak mee te gaan met en te anticiperen op de ontwikkelingen. En dat vraagt om aanpassingsvermogen. BDO kan u uiteraard helpen bij advisering over de op uw onderneming toepasselijke toezichtwetgeving, het in kaart brengen van de voor uw onderneming relevante ontwikkelingen daarin en de gevolgen daarvan voor uw onderneming, het implementeren van nieuwe wetgeving, het opstellen van vergunningaanvragen en het doorlopend voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Meer weten over de persoonlijke en pragmatische aanpak van BDO voor u als vermogens- of fondsbeheerder? Onze specialisten vertellen u graag over alle mogelijkheden.