Turbulente tijden voor pensioenfondsen

Het zijn turbulente tijden in de pensioenwereld. Met name vanwege alle onzekerheid over het nieuwe pensioenakkoord. Vanuit het perspectief van de maatschappij is het huidige pensioenstelsel niet meer houdbaar. Welke vorm het nieuwe pensioenstelsel ook krijgt, een toekomstbestendige invulling daarvan blijft een grote uitdaging voor de regering, sociale partners, vakbonden en werkgevers.

Van collectieve arrangementen naar individueel maatwerk

Van oudsher zien we in de pensioensector veelal collectieve regelingen. Maar die behoefte vanuit de markt verschuift naar individuele pensioenen; werkenden willen weten hoe ze invulling kunnen geven aan hun eigen pensioen, wanneer ze met pensioen kunnen en hoeveel geld ze dan krijgen. Met andere woorden, de beweging is gaande van collectieve arrangementen naar individueel maatwerk. In het licht van het nieuwe pensioenakkoord is die trend een belangrijk aandachtspunt.  

Ook belangrijk met oog op de toekomstbestendigheid van uw pensioenproducten, is de toenemende cost of compliance en aanhoudende regeldruk. BDO kent de pensioenmarkt en begrijpt wat uw uitdagingen zijn, zoals de verplichte invoering van sleutelfuncties. Wij weten dat onderwerpen als kostenbeheersing, datakwaliteit, cybersecurity, beheersing, uitbesteding en invulling duurzaamheid prangende thema’s voor u zijn. Strategische onderwerpen op uw bestuurstafel.

IORP2: inrichten sleutelfuncties

Nieuw is het voldoen aan de vereisten van IORP2; sinds 13 januari 2019 verankerd in de Nederlandse pensioenwetgeving, met als belangrijkste aandachtspunten de inrichting van sleutelfuncties, het vervullen van een counter vailing-rol binnen uw governance-systeem en het kwantificeren van risico’s. In het licht van IORP2 is ook het effectief inrichten van uw bestuursmodel een belangrijk aandachtpunt, in het bijzonder de positionering van sleutelfuncties vanuit IORP2 binnen uw huidige governance-structuur. Lees hier meer.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Met onze persoonlijke en pragmatische benadering kunnen wij u helpen bij de effectieve en proportionele invulling van sleutelfuncties conform IORP2. We zoeken daarbij altijd naar de juiste balans tussen efficiency en effectiviteit; we doen niet meer dan nodig is en sturen op de echte toegevoegde waarde. Op inzicht in verbeterpotentieel en het identificeren van blinde vlekken. Ook begeleiden wij u graag bij een kostenefficiënte inrichting van uw internal audit-functie. BDO luistert naar uw verhaal en geeft invulling aan uw specifieke behoefte(n), zodat we samen met u toegevoegde waarde realiseren.

Meer weten over de persoonlijke en pragmatische aanpak van BDO voor u als pensioenfonds- of instelling? Onze specialisten vertellen u graag over alle mogelijkheden.