Nieuwe perspectieven voor banken

Het bankenlandschap is een sterk veranderende dynamische omgeving. Met ingrijpende ontwikkelingen zoals de toenemende impact van wet- en regelgeving, zwaardere concurrentie (onder meer door nieuwe toetreders), veranderende verdienmodellen, technologische ontwikkelingen en natuurlijk de digitalisering van de dienstverlening. Deze ontwikkelingen – met alle uitdagingen van dien – hebben directe impact op de eisen die aan adequate risicobeheersing  worden gesteld.

De noodzaak om wendbaar te zijn, wordt voor banken steeds sterker. Hoe blijft u voldoende wendbaar om adequaat te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen, bedreigingen en kansen?

Riskmanagement en compliance

BDO ziet een goed werkend risico-framework, dat is toegesneden op uw organisatie, als essentieel. Een risico-framework dat integraal onderdeel is van de gehele bedrijfsvoering. Waarmee banken niet alleen hun risico’s beheersen, maar ook bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Over risico’s gesproken: compliance stijgt gestaag op het lijstje met belangrijke risico’s voor banken. Dat zal de komende jaren zo blijven, onder druk van de wet- en regelgeving. Banken zijn zich bewust van de risico’s – zoals witwassen en overdadige operationele kosten – maar ondanks alle aandacht kost het in de gehele sector veel moeite om volledig in control te zijn op dit vlak.

Digitalisering en datagebruik

De rol van digitalisering speelt ook voor banken een steeds grotere, blijvende rol. Evidente veranderingen in de dienstverlening, hebben bovendien intern veel impact. Denk aan de potentiele impact van PSD2. Het digitaliseren van processen blijft een hot item, mede vanwege de toenemende cyberrisico’s. Dat werpt voor banken de vraag op: hoe kunt u uw data – en daarmee ook het belang van uw klanten – beschermen?

Ook rond het gebruik van die data zijn er grote vragen voor banken op dit moment: hoe kunnen we de enorme hoeveelheid beschikbare data ontsluiten en gebruiken? Hoe kunnen we het totale spectrum aan wetgeving op het gebied van data goed uitvoeren? Op welke manier maken we gebruik van de mogelijkheden van data-analyse, process mining en AI? Voor veel banken blijkt het een flinke uitdaging om op de juiste wijze met deze technologieën aan de slag te gaan. Waar te beginnen, en hoe?

Financieel Economische Criminaliteit (FEC)

Voor banken is FEC: Financiële Economische Criminaliteit, van groot belang. Onderwerpen zoals witwassen, financiering terrorisme en omkoping. Als bank is het zaak goed na te denken over het inrichten van uw klantacceptatie; het volledige due diligence-traject is een belangrijk punt van aandacht om problemen te voorkomen. Digitalisering reikt hiervoor de juiste instrumenten aan, bijvoorbeeld via digitale identificatie. Het blijft voor veel banken in Nederland een uitdaging om te voldoen aan AML-wetgeving. Hoe kunt u de juiste (en voldoende) mensen vinden om het werk te doen? Kunt u processen slimmer inrichten? Welke technologische ondersteuning heeft u nodig?

Van NL-GAAP naar IFRS

Een andere ontwikkeling ligt op het vlak van verslaggeving. De Nederlandsche Bank (DNB) verzoekt banken om op IFRS te rapporteren in plaats van NL-GAAP. Deze conversie is met de inwerkingtreding van IFRS 9 een stuk complexer geworden. Begeleiding door specialisten met deze specifieke expertise is daarom een verstandige keuze.  

Wat kan BDO voor u betekenen?

Herkent u zich in de beschreven uitdagingen? Of uw organisatie nu adviesbehoeftig is op het gebied van operationele audits, dat verschuivende verantwoordelijkheden leiden tot een herziening van de governance, of de toezichthouder u voor nieuwe vraagstukken stelt, BDO biedt oplossingen op maat. Als bank heeft u baat bij een adviseur die uw problemen begrijpt, kennis heeft van de markt en u met praktische oplossingen kan helpen om alle uitdagingen die op u afkomen het hoofd te bieden. BDO hanteert een multidisciplinaire aanpak; vanuit verschillende disciplines werken we samen om mét u tot een effectieve aanpak te komen.

Meer weten over de persoonlijke en pragmatische aanpak van BDO voor u als bank? Onze specialisten vertellen u graag over alle mogelijkheden en onze concrete oplossingen.