Diensten Flowers & Food

Naast de reguliere diensten op het gebied van accountancy, fiscaliteit en consultancy, is de Branchegroep Flowers & Food u ook graag van dienst op de volgende terreinen:

  • controleopdrachten op het gebied van GMO-gelden, overige subsidies en coöperaties;
  • specifieke fiscale regelingen (landbouwvrijstellingen, agrarische bedrijfswoningen, innovatiebox en opvolging);
  • teeltwaardering;
  • problematiek energievraagstuk (WKA, energiecontracten, aardwarmtevraagstuk);
  • vraagstukken arbeidsmigranten en internationale detachering;
  • kassenfinanciering;
  • coöperaties (structurering);
  • internationale adviseringsvraagstukken;
  • familiemonitor;
  • werving en selectie van (hoger) magement en directie.

 Neem contact op met een van onze specialisten om uw specifieke vraagstuk door te nemen.