• Technologie, Media en Telecom

Technologie, Media en Telecom

In de dynamische wereld van Technology, Media en Telecom (TMT) is beheerste groei cruciaal. Of het nu gaat om kapitaal aantrekken of uw onderneming uitbreiden naar het buitenland. De winnaars van morgen kiezen de juiste momenten om door te pakken, vaak met support van venture capital of private equity.

In deze sector vol snelgroeiende en innovatieve scale-ups is convergentie het sleutelwoord; technologieën vloeien in elkaar over en bedrijven ontwikkelen zich door op overlappende terreinen, denk bijvoorbeeld aan telecomproviders die uitgroeien tot mediabedrijf. Vrijwel alle ontwikkelingen zijn technologie-gedreven en gericht op groei. 

Beheerste groei

Niet groeien, betekent stilstaan. En dan snelt de rest voorbij. Zie dan nog maar eens aan te haken, laat staan voorop te lopen. Als serieuze speler in de TMT-branche is doorgroeien noodzakelijk, maar wel op een beheerste manier. Elke groeifase stelt organisaties tenslotte voor nieuwe (niet te onderschatten) uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld financiering, organisatiestructuur, wet- en regelgeving, processen en financiële verslaggeving. Voor veel snelgroeiende bedrijven in deze sector is Nederland bovendien al snel te klein.

Uitbreiden over de grens

Bedrijven die willen uitbreiden over de grens, krijgen te maken met een ander belastingstelsel en een nieuw juridisch speelveld. En dat is bepaald geen sinecure. Bekend voorbeeld op het terrein van verslaggeving is het fenomeen ‘revenue recognition’. Ofwel, het op de juiste, correcte wijze verantwoorden van omzet. Daar zijn zowel nationaal als internationaal ingewikkelde standaarden voor.

Met andere woorden: het kan complex worden als men  internationaal gaat ondernemen. Juist in deze industrie zijn veel bedrijven in de problemen gekomen, omdat  ingewikkelde wet- en regelgeving werd onderschat en zonder zorgvuldig onderzoek vooraf buitenlandse bedrijven werden overgenomen, voor een te hoge prijs. Om zulke situaties te voorkomen, is het belangrijk op de juiste momenten de juiste stappen te zetten. Met behulp van externe adviseurs met gedegen kennis en jarenlange ervaring.      

Behoefte aan professionalisering

Bij beheerste groei horen kansen en uitdagingen op het terrein van bijvoorbeeld personeel, internationalisering en financiering. Dit betekent dat TMT-bedrijven een toenemende behoefte hebben aan professionalisering op tal van gebieden; van audit & assurance en belastingadvies tot juridische dienstverlening en mergers & acquisitions. Deze uiteenlopende vraagstukken zien we onder meer terug bij software- en SaaS-ontwikkelaars, online media & digital agencys, data- en cloudservices, E-commerce & e-platformen én in segmenten als artificial intellegence (AI), virtual reality (VR), gaming, e-sports, de hightech-industrie en biotech & lifesciences.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Ons team bestaat uit multidisciplinaire specialisten , die affiniteit hebben met snelgroeiende, innovatieve bedrijven in de TMT-branche. Wij stellen de dromen van onze klanten centraal én zetten onze kennis en ervaring in om uw doelstellingen te realiseren. Door goed te luisteren, mee te denken en met een proactieve houding maatwerkoplossingen te bieden.

Wij stropen de mouwen op en gaan samen met u aan de slag. Uw deadline is onze deadline, uw probleem is ons probleem. We zijn geen adviseurs op afstand, maar wij helpen mee, zij aan zij. Met praktische adviezen, rekening houdend met uw specifieke situatie. Zodat u in control bent én blijft van uw groeiplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe onze specialisten uw organisatie kunnen helpen? Neem voor een vrijblijvende kennismaking dan gerust contact op.

Audit & Assurance: Hans de Rooij
Tax & Legal: Koos van der Kemp
M&A: Maarten Kuil
Advisory: Michel Pattiasina