• Maatschappelijke organisaties

BDO voor maatschappelijke organisaties

Het is een uitdagende tijd voor maatschappelijke organisaties. De samenleving individualiseert, leden en donateurs worden kritischer, loyaliteit is minder vanzelfsprekend en de overheid richt zich meer en meer op haar kerntaken. Traditionele inkomstenbronnen als contributies, giften en subsidies drogen op. Tegelijkertijd wordt er door het publiek, de media en de overheid kritischer dan ooit gekeken naar de meerwaarde en de transparantie van uw activiteiten.

Nieuw perspectief op uw bedrijfsvoering

Bij BDO zijn we ervan overtuigd dat maatschappelijke relevantie de sleutel is tot uw succes. Hoe beter uw (potentiële) stakeholders het nut en de noodzaak inzien van uw activiteiten en hoe meer inzicht ze hebben in uw initiatieven, plannen en resultaten, hoe groter hun betrokkenheid. Onze specialisten in de publieke sector weten wat er nodig is voor zo’n toekomstbestendige bedrijfsvoering en hoe u kunt transformeren in een meer projectgestuurde en resultaatgedreven organisatie. Vanuit multidisciplinaire teams denken we mee over de veranderopgaven die zich daarbij voordoen, zoals de reductie van administratieve lasten, het normaliseren, harmoniseren en standaardiseren van processen of het inhalen van technologische achterstanden.

Onze meerwaarde

De specialisten van BDO brengen kennis en ervaring mee op het gebied van welzijn, sport, cultuur, fondsenwerving, belangenbehartiging, bestuur en wetenschappelijk onderzoek. Bovendien onderhouden we goede contacten met ministeries, branche- en koepelorganisaties en andere regelgevende instanties. Op basis daarvan adviseren en ondersteunen wij opdrachtgevers bij het ontwikkelen van duurzame businessmodellen en bij specifieke vraagstukken onder andere op het gebied van subsidiemogelijkheden.

Contact

Meer dan 19.000 abonnees gingen u voor: schrijf u nu in voor de BDO e-mailnieuwsbrief en ontvang iedere 2 weken nieuwe perspectieven op thema's zoals maatschappelijke verslaglegging en cultuur en gedrag bij maatschappelijke organisaties. 

Meld mij aan voor e-mailnieuwsbrief

Bent u benieuwd hoe BDO u als maatschappelijke organisatie kan helpen? Neem dan per mail of via telefoonnummer (030) 284 98 00 contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze specialisten van de branchegroep Maatschappelijke Organisaties.