Kennan Williams, Senior Jurist BDO Legal

Kennan Williams

Senior Jurist BDO Legal

BDO Utrecht

030 284 98 16

06 19 69 46 69


Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest binnen de overheid en consultancy is Kennan sinds 2021 senior jurist staatssteun, aanbesteding en subsidies bij BDO. Hij heeft een affiniteit met de publieke sector na opleidingen te hebben gevolgd in het publiekrecht. Zo deed Kennan zijn master Publiekrecht (specialisatie Militair Recht) aan de Universiteit van Amsterdam. Hierbij lag een bijzondere nadruk op het nationaal en internationaal publiekrecht in relatie tot interstatelijke vraagstukken. Daarvoor studeerde Kennan aan de European Law School van de Universiteit Maastricht. Dit is een gecombineerde opleiding van Nederlands en Europees recht in de breedste zin van het woord. Het bachelorprogramma omvatte onder meer het Nederlandse contracten- en goederenrecht, maar ook het Europese mededingingsrecht.

Naast zijn universitaire opleiding heeft Kennan verschillende postacademische opleidingen gevolgd. Deze opleidingen zijn onder andere het postacademische programma van de Vrije Universiteit in Amsterdam (Vrije Universiteit) in Nederlands en Europees aanbestedingsrecht. Tijdens de cursus werd de theoretische en praktische basis gelegd voor Kennans latere carrière bij de overheid en de private sector met betrekking tot inkoop.