Subsidies

Subsidie is een belangrijke inkomstenbron voor maatschappelijke organisaties. Toch blijft veel subsidiegeld onbenut. Het ontbreekt u soms aan kennis van de subsidiemogelijkheden of aan de capaciteit die nodig is om die mogelijkheden te benutten. Dat is ook niet zo vreemd: het aantal subsidieverstrekkers is groot en varieert van overheden en publiekrechtelijke lichamen tot andere, al dan niet commerciële organisaties. Bovendien verschillen de subsidievoorwaarden per verstrekker, terwijl ze vaak ook nog eens complex zijn en aan veranderingen onderhevig. Extra lastig is dat u voor nagenoeg elke subsidie moet kunnen aantonen dat u ervoor in aanmerking komt en, later, hoe u de gelden precies besteedt. Uw (tussentijdse) subsidieverantwoording en subsidieadministratie moeten dan ook aan hoge eisen voldoen. Anders loopt u het risico om subsidies onnodig mis te lopen of terug te moeten betalen.

Nieuw perspectief op aanvragen en administreren

Met de juiste kennis van zaken valt er veel te winnen op het gebied van subsidies. De specialisten van BDO bieden u alle ondersteuning die nodig is om subsidies binnen te halen en problemen achteraf te voorkomen. Wij doorgronden de vaak gedetailleerd beschreven voorwaarden en zorgen voor opheldering in geval van onduidelijke richtlijnen. Desgewenst helpen wij u ook bij het opstellen en indienen van de aanvraag zelf en het opzetten en inrichten van uw subsidieadministratie. Wilt u helemaal geen omkijken naar de administratie en verslaglegging? Dan nemen we u dat alles volledig uit handen, zelfs als een project al van start is gegaan.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u als maatschappelijke organisatie kan helpen? Neem dan per mail of via telefoonnummer (030) 284 98 00 contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze specialisten van de branchegroep Maatschappelijke Organisaties.