Informatieveiligheid

Lokale overheden zijn steeds afhankelijker van IT-systemen. Vooral de almaar groeiende stroom aan data vraagt om aandacht: gemeenten krijgen meer en meer privacygevoelige informatie van burgers in beheer. Ondertussen wordt de wet- en regelgeving rond informatieveiligheid in rap tempo strenger. Bent u als gemeente niet in control, dan levert dat enorme risico’s op.

Dataveiligheid binnen lokale overheden is een veelbesproken thema. Keer op keer blijkt dat gemeenten moeite hebben met de aanzwellende stroom aan digitale persoonsgegevens. Ze kunnen niet garanderen dat gevoelige data bij hen in veilige handen zijn.

Informatieveiligheid gaat niet alleen om technologie, maar vraagt ook om maatregelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Vier belangrijke ontwikkelingen rond informatieveiligheid illustreren dat:

  • Strengere regelgeving. Denk aan de meldplicht datalekken en de nog strengere Europese privacyverordening;
  • De centrale overheid geeft wel richting, maar geen regie of ondersteuning;
  • De datastroom in het sociaal domein groeit explosief vanwege extra taken en meer en intensievere samenwerking;
  • Smart cities vereisen databeheer en -beveiliging op het hoogste niveau.

ENSIA

Binnen dat spanningsveld verantwoordt u zich als gemeente elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid van de diverse IT-systemen. Om dat verantwoordingsproces beter en efficiënter
te maken, is in juli 2017 - na een lange aanloop - de nieuwe Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) bij alle gemeenten geïmplementeerd. De praktijk wijst uit dat er meer hobbels op de weg zijn dan verwacht, maar met de juiste vervolgstappen moet het lukken om dit nieuwe instrument in uw voordeel te gebruiken. BDO heeft de kennis en expertise in huis om uw gemeente te helpen om ENSIA in te bedden in uw planning- en controlcyclus zodat u het verantwoordingsproces ‘in de lijn’ belegt in plaats van het alleen te zien als een project.

Lees onze blogs over ENSIA

Contact

Wilt u weten hoe wij u bij uw informatieveiligheid kunnen helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van de specialisten van de branchegroep Lokale overheid via publiekesector@bdo.nl of het telefoonnummer (088) 236 48 06.