Zorg

Samen naar een gezonde sector

BDO voor de zorg

Hoe realiseren we een toekomstbestendige zorgsector in ons land en hoe zorgt u als bestuurder, manager of zorgondernemer voor een gezonde bedrijfsvoering? Wij bekijken de zorgsector vanuit een breed, inhoudelijk perspectief en zetten onze markt- en financiële kennis in om bij te dragen aan een gezonde sector, met wendbare en toekomstbestendige ondernemingen en organisaties. Als meedenkend partner staan wij naast de bestuurder of zorgondernemer, maar we adviseren ook andere stakeholders zoals zorgkantoren, ministeries en gemeenten.

Naar een gezonde sector, wat kan BDO voor u betekenen?

De zorgsector is een complex speelveld met vele partijen en vele belangen. BDO heeft de expertise in huis om u daarbij op tactisch en strategisch gebied optimaal te ondersteunen, over de volle breedte van de sector. Kosten en de arbeidsmarkt zijn onmiskenbare uitdagingen voor de zorgsector. Uitdagingen die we moeten aangaan om de hoge kwaliteit van zorg te kunnen behouden. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) als basis, gaan we gezamenlijk op weg naar een financieel duurzame toekomst. Waarin we veranderen, prioriteiten stellen en keuzes maken. 

Om de sector in algemene zin te ondersteunen organiseren we webinars, delen we onze inhoudelijke publicaties en zijn onze benchmarks elk jaar weer een ijkmoment om samen de resultaten van en de ontwikkelingen binnen de zorg te bespreken.

BDO helpt zorgorganisaties  

De dienstverlening van BDO stopt niet bij het geven van advies. Wij geloven in onze aanbevelingen en werken ook graag mee om deze in uw organisatie te implementeren. Onze expertise- gaat verder. Zo trekken we bijvoorbeeld samen met onze internationale BDO-partners op om de rol van AI op de gezondheidszorg te monitoren en blijven we onze diensten continu verbeteren aan de hand van de meest actuele ontwikkelingen.

Voor wie we onder andere werken:

Hoe houd ik mijn zorginstelling financieel gezond?

Hoe houd ik mijn zorginstelling financieel gezond?

De druk is enorm met de toenemende zorgvraag, een schrijnend personeelstekort en beperkte financiële ruimte. BDO doet jaarlijks onderzoek naar de financiële performance van Ziekenhuizen, UMC’s en de Ouderenzorg. Daarin vertalen wij indringende analyse naar heldere inzichten en cijfermatige houvast in de discussie over de noodzakelijke veranderingen in de zorg.
Lees verder

Contactpersonen