BDO-Benchmarks Zorg

Inzicht in de financiële prestaties van uw zorginstelling is fijn, maar liever nog wilt u weten hoe uw instelling ten opzichte van anderen presteert. Waar kan uw bedrijfsvoering beter? Bij BDO inventariseren we elk jaar de financiële prestaties van de algemene ziekenhuizen. Die kennis, inclusief een ranking, delen we in het Benchmark Ziekenhuizen. Ook bieden we zorginstellingen de mogelijkheid om hun prestaties te vergelijken in een benchmark op maat.

Met het Benchmark Ziekenhuizen schetsen we niet alleen een algemeen beeld, we willen ook onze eigen advisering en de veerkracht van ziekenhuizen verbeteren. Om goed te kunnen vergelijken en bestuurders de juiste inspiratie te geven, analyseren we elk individueel ziekenhuis én splitsen we de resultaten uit naar omvang. De onderzoeksresultaten leggen we vooraf aan een aantal ziekenhuisbestuurders voor. In het rapport geven zij hun reactie en vertellen ze openhartig over hun financiële beleid.

Zorginstellingen staan voor grote uitdagingen; processen moeten geoptimaliseerd worden om te komen tot betere beheersing van de bedrijfsvoering. Daarvoor is inzicht nodig in de belangrijkste prestatie-indicatoren. Een benchmark is dan een uitstekend middel om potentiële verbetergebieden te definiëren en meer gericht te kunnen (bij)sturen. 

Download de BDO-Benchmark ziekenhuizen 2023 

Download exemplaren van afgelopen jaren: 

BDO-Benchmark Ziekenhuizen UMC-special

BDO onderzoekt jaarlijks de financiële performance van zeven Nederlandse Universitair Medisch Centra (UMC’s). Het rapport bevat een ranking, van financieel meest tot minst gezonde UMC. Daarnaast leest u de reflecties van een aantal UMC’s op de resultaten. Het doel van onze jaarlijkse benchmark is naast het schetsen van een algemeen beeld van de sector ook hiermee de veerkracht van de sector te bevorderen. Met dit rapport beogen we naast inzicht in de financiële ontwikkelingen ook cijfermatige houvast te bieden in gesprekken over noodzakelijke veranderingen.

Download de BDO-Benchmark Ziekenhuizen UMC-special 2023

Download exemplaren van afgelopen jaren: 

BDO-Benchmark Ouderenzorg

De ouderenzorg verkeert in de problemen. Een financieel onhoudbare situatie dreigt voor de sector. De kosten stijgen en de inkomsten komen meer onder druk. Kwaliteitsverlies van de zorg en faillissementen liggen op de loer. BDO heeft in de Benchmark Ouderenzorg op basis van de gedeponeerde jaarverslagen een diepgaande analyse gemaakt van de jaarrekeningen van 789 Nederlandse instellingen in de ouderenzorg.

Contact

Benieuwd hoe uw zorginstelling ervoor staat? Vraag dan direct een benchmark op maat aan. Wilt u meer weten over de Benchmark Ziekenhuizen of de BDO-benchmark Care? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer (088) 236 48 03 of stuur een e-mail.

Neem contact op