Artikel:

Btw 2020: geharmoniseerde vereenvoudiging voor call-off-stock

26 maart 2019

Per 1 januari 2020 en 2021 veranderen de btw-regels voor internationale handel op enkele belangrijke punten. In dit artikel staan we stil bij de vereenvoudiging voor call-off-stock.

Wat is call-off-stock?

Het komt met enige regelmaat voor dat twee ondernemers afspraken maken waarbij de ene ondernemer een voorraad van zijn goederen overbrengt naar een andere EU-lidstaat, ten behoeve van de ander. De eigendom van de goederen gaat echter niet direct over, maar pas op het moment dat de afnemer de goederen uit de voorraad haalt. Wanneer de voorraad goederen niet wordt aangehouden voor een koper waarvan de identiteit op het moment van overbrengen bekend is, wordt gesproken van consignment-stock.

De btw-gevolgen van call-off-stock

Omdat de overbrenging van de goederen nog niet gepaard gaat met een levering van de goederen is voor de btw sprake van een overbrenging. We doen alsof de ondernemer die de goederen overbrengt deze aan zichzelf heeft geleverd. Als gevolg hiervan moet deze ondernemer een intracommunautaire levering tegen nultarief aangeven in het land van vertrek van de goederen. Ook moet hij een intracommunautaire verwerving aangeven in het land van aankomst van de goederen. Als gevolg hiervan moet hij zich voor de btw registreren in het land van aankomst van de goederen en aldaar btw-aangifte doen.

Geharmoniseerde vereenvoudiging voor call-off-stock

Veel EU-lidstaten kennen al vereenvoudigingen voor de btw-gevolgen bij call-off-stock. Met ingang van 1 januari 2020 treedt een vereenvoudiging in werking die in alle lidstaten op dezelfde manier geldt. De vereenvoudiging houdt in dat de ondernemer bij de overbrenging van de goederen nog niets aangeeft voor de btw. Wanneer de afnemer de goederen aan de voorraad onttrekt, geeft de ondernemer een intracommunautaire levering aan in het land van vertrek van de goederen. De afnemer geeft een intracommunautaire verwerving aan in het land van aankomst van de goederen. De vereenvoudiging voorkomt op deze manier dat de leverancier zich in de lidstaat van aankomst van de goederen voor de btw moet registreren.

Voor de vereenvoudiging gelden de volgende voorwaarden:

  • De ondernemer die de goederen overbrengt is niet in de lidstaat van aankomst van de goederen gevestigd.
  • De ondernemer voor wie de goederen zijn bestemd is voor de btw geregistreerd in de lidstaat van aankomst van de goederen.
  • De ondernemer die de goederen overbrengt, neemt de overbrenging op in een register en vermeldt de identiteit en het btw-nummer van zijn afnemer in zijn Opgaaf Intracommunautaire Prestaties.

De onttrekking aan de voorraad moet binnen een jaar na de overbrenging plaatsvinden. Anders moet de ondernemer alsnog een fictieve intracommunautaire levering en verwerving aangeven. De afnemer mag worden vervangen, mits dit wordt vastgelegd in het register dat de ondernemer bijhoudt, en wordt voldaan aan de voorwaarden die voor de vereenvoudiging gelden.

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk

Nederland kent op dit moment al een vereenvoudiging voor call-off- en consignment-stock die ruimer is dan de per 1 januari 2020 in werking tredende vereenvoudiging. Onze verwachting is dat deze regeling zal worden aangepast. Of daarmee ook de vereenvoudiging voor consignment stock, waarbij de koper niet bekend is, komt te vervallen, is nog niet duidelijk. Het voordeel van de geharmoniseerde vereenvoudiging is dat deze in alle EU-lidstaten op dezelfde manier geldt. De ondernemer hoeft zich dus niet langer af te vragen of de vereenvoudiging van toepassing is in een bepaalde EU-lidstaat en wat de voorwaarden voor toepassing ervan zijn. In dat opzicht is sprake van vereenvoudiging.

Wij helpen u graag

Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Benieuwd naar de overige wetswijzigingen bij internationale handel? Bekijk dan deel 1, 3456 of 7 van deze reeks artikelen.