Jean-Marc Rademaker, Partner Belastingadvies

Jean-Marc Rademaker

Partner Belastingadvies

(073) 640 57 05


Jean-Marc Rademaker studeerde (fiscale) economie aan de Universiteit in Tilburg. Vanaf 1989 werkt hij bij BDO en is hij partner van de vestiging 's-Hertogenbosch.

Vanaf midden jaren negentig heeft hij zich nagenoeg volledig gericht op het zijn van (fiscaal) adviseur voor apothekers, vrije beroepsbeoefenaren en vermogende particulieren. Met een team van meer dan 60 collega's adviseert hij zijn klanten niet alleen over het juist en tijdig voldoen aan de jaarlijkse verplichtingen jegens overheid en financiers, maar ook bij:

  • koop/verkoop van apotheken;
  • fusies van apotheken;
  • associaties en dissociaties;
  • verkrijgen van (ingewikkelde) leningen;
  • realiseren van medische centra;
  • (geschillen) waardering;
  • fiscaal vriendelijke rendementsvormen en veiligstellen van vermogen;
  • fiscale begeleiding bij echtscheiding;
  • nalatenschapsplanning. 

Jean-Marc Rademaker is een van de gezichten van BDO, hij vindt het juiste advies op het juiste moment belangrijk.