Mkb & dga's

De specialisten van BDO maken op deze pagina een overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen voor het mkb en de dga’s voor 2023. Liever een uitgebreid overzicht? Lees dan onze uitgebreide update.

LEES UITGEBREIDE UPDATE

Doorlopend wordt deze pagina geüpdatet.


Na jaren van donkere wolken boven het hoofd van de dga lijkt de stortbui nu echt een feit. Wie met een dga-bril naar het Belastingplan 2023 kijkt, ziet vooral de belastingdruk toenemen.

Het tweeschijventarief in box 2 (24,5% tot € 67.000 en daarboven 31%) moet ertoe leiden dat dga’s eerder dividend uitkeren en wie zijn vermogen heeft geïnvesteerd in vastgoed, wordt zwaarder belast in box 3. Daarnaast dwingen aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling ondernemers tot het uitkeren van hoge belastbare inkomen. Mkb’ers komen vanaf 2023 sneller in het toptarief (25,8%) van vennootschapsbelasting en het lage tarief gaat van 15% naar 19%.

Tot onze verbazing zijn geen concrete voorstellen in dit Belastingplan voor bedrijfsopvolging – zowel de BOR als de doorschuifregeling - opgenomen. Wel is aangegeven dat eind 2022 het kabinet hierop terugkomt. Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet overweegt om verhuurd vastgoed uit te sluiten van zowel de BOR als de doorschuifregeling.

En dan nog de overbruggingswet box 3; het kabinet gaat voor de periode 2023 tot en met 2025 voortborduren op de tegemoetkoming die eerder is verleend aan bezwaarmakers in het box 3-dossier. Vanaf 2026 is het kabinet voornemens om vermogen te gaan belasten op basis van werkelijk rendement.

Graag geven we nog een korte opsomming van de fiscale maatregelen die impact hebben op de ondernemingen in het mkb en dga’s:

  • Per 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve (FOR) niet meer verder worden opgebouwd. De tot en met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve kan op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.
  • De algemene heffingskorting geldt voor iedere belastingplichtige in de inkomstenbelasting en bedraagt in 2022 maximaal € 2.888. Vanaf een bepaald inkomen (in 2022: € 21.317) bouwt deze korting af. Deze afbouw wordt vanaf 2025 niet alleen meer afhankelijk van het inkomen uit box 1, maar ook dat uit box 2 en 3.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd naar maximaal € 5.052 in 2023.
  • Voor ondernemers wordt het budget van de energie-investeringsaftrek (EIA) en/of milieu-investeringsaftrek (MIA) structureel verhoogd met respectievelijk € 100 miljoen per jaar en € 50 miljoen per jaar.
  • Het overdrachtsbelastingtarief voor de verkrijging van een woning die als hoofdverblijf gaat dienen is 2%. Voor andere situaties gaat het tarief naar 10,4%.
  • De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt verlaagd naar € 28.947 per 1 januari 2023 en afgeschaft per 2024.
  • Met ingang van 2017 is de gebruikelijkloonregeling versoepeld voor innovatieve startups. Deze tegemoetkoming vervalt per 1 januari 2023.
  • Voorgesteld wordt om de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen naar 1,92% (nu 1,7%).
  • Per 1 januari 2024 wordt de onbelaste vergoeding gemaximeerd tot de zogenoemde Balkenende-norm. Per 2023 moet per kalenderjaar een keuze moet worden gemaakt óf de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden óf de 30%-regeling toe te passen.