• Payroll Services

    Salaris- en HR-administratie voor (internationale) organisaties

    Download factsheet

Payroll Services

Payroll-processen zijn tegenwoordig steeds omvangrijker en complexer, zeker bij internationaal opererende ondernemingen. Niet alleen intern, in combinatie met alle HR-activiteiten, maar ook extern, in samenwerking met diensten en instanties.   

In hoeverre zijn de persoonsgegevens in uw salarisadministratie automatisch gekoppeld met andere systemen? Hoe kunt u bij het organiseren van de salarisadministratie tegelijkertijd rekening houden met alle lokale wet- en regelgeving? Zonder dat u daarvoor in moet leveren op uw capaciteit voor het werk waarmee u omzet genereert?

Nieuw perspectief op een efficiënte salaris- en HR-administratie

Een goedlopende salarisadministratie is van onschatbare waarde voor onder meer pensioenen, subsidies, arbodiensten, verzekeraars en natuurlijk de fiscus. De zorgvuldigheid van de gegevensaanlevering is cruciaal. Niet alleen voor de organisatie zelf, maar uiteraard ook voor de medewerkers. Iedere  onderneming is doordrongen van het nut en de noodzaak van een efficiënte salaris- en HR-administratie. Maar de aanverwante administratieve processen en wet- en regelgeving kosten veel tijd. 

Continuïteit, kwaliteit en efficiency

BDO biedt graag een nieuw perspectief op een effectieve besteding van uw tijd aan de salaris- en HR-administratie. Met alle voordelen van dien voor de continuïteit, kwaliteit en efficiency van uw organisatie. Wij kunnen de salaris- en HR-administratie geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Naast het compleet outsourcen van uw werkzaamheden op dit terrein, bieden wij de mogelijkheid om  met ons softwarepakket zelf de mutaties door te voeren en BDO te laten controleren op de juiste verwerking. Desgewenst is ook het mogelijk – wanneer u, bijvoorbeeld, een eigen salarisadministrateur in dienst heeft - alleen ons softwarepakket te gebruiken om geheel zelfstandig de salaris- en HR-administratie te verwerken. 

Integrale aanpak outsourcing ondersteunende processen

In deze complexere realiteit is het belangrijk om uw ondersteunende processen efficiënt in te richten. Dat vraagt met betrekking tot payroll in de eerste plaats om een systeem waarin de (salaris)administratieve processen geïntegreerd zijn met systemen die meer in het HR-werkveld liggen, zoals talentontwikkeling, beoordeling en functionering. Bij payroll in meerdere landen verdient het bovendien de aanbeveling een integrale aanpak te overwegen, in samenhang met het outsourcen van andere ondersteunende processen. In dat licht is het mogelijk uw financiële processen (FPO) en/of (inter)nationale compliance-vereisten (GO) volledig aan ons uit te besteden. Zodat u zich volledig kunt focussen op de core business van uw onderneming. 

Global portal waar alles samenkomt

BDO telt ruim 1.600 kantoren, verdeeld over meer dan 160 landen. Via ons eigen online global portal coördineren wij centraal dat uw salarisadministratie in ieder land op tijd plaatsvindt, in de juiste valuta, in de juiste taal en volgens de juiste wetgeving. In deze portal kunt u ook zelf alles snel en eenvoudig terugvinden. Bovendien fungeert dit streng beveiligde platform als uw online archief. 

Waarop kunt u bij BDO rekenen?

  • Onderhoud van CAO’s, looncomponenten, tabellen, stamgegevens;
  • Eén aanspreekpunt: in de persoon van een vaste, persoonlijke bedrijfsadviseur;
  • Ondersteuning door team van specialisten, zoals arbeidsjuristen, loonbelastingspecialisten en HR-consultants;
  • Belangrijke managementinformatie over uw personeel, eenvoudig en snel via BDO Online Personeel;
  • Eén app voor praktische HR-modules, zoals ziekteverzuim en verlofaanvragen.

Meer informatie over Payroll Outsourcing

Wilt u meer weten over hoe BDO u op dit gebied kan ondersteunen? Neem voor een kennismaking contact op met een van onze specialisten. In deze factsheet vindt u meer informatie over onze Outsourcing Services.

Volgende: Financial Process Outsourcing