Artikel:

Lage inkomensvoordeel: UWV-beschikkingen kloppen niet altijd

19 maart 2018

Als het allemaal is goed gegaan hebben alle werkgevers die recht hebben op het Lage inkomensvoordeel (LIV) inmiddels een beschikking ontvangen van het UWV. De eerste gevallen waarbij de beschikking niet lijkt te kloppen, zijn er inmiddels al.

Complexe berekeningen

De berekeningen die ten grondslag liggen aan de beschikking zijn complex. De input in en de output van het salarisprogramma moeten kloppen. Zeker als de werkgever een cafetariasysteem kent, er overwerkuren worden gedraaid, (betaalde) reisuren zijn of verlof wordt aangekocht of verkocht, kan het al snel fout gaan. Ook een onjuiste toepassing van de werkkostenregeling kan roet in het eten gooien.

Geeft UWV teveel?

Maar zelfs al verloopt dat allemaal goed, dan kan het nog mis gaan. Bijvoorbeeld door de uitleg die het UWV geeft aan de regeling. Het Forum Salaris van de Belastingdienst meldt dat het UWV betalingen die plaatsvinden na beëindiging van de dienstbetrekking niet meeneemt in haar berekeningen. De LIV-beschikking kan daardoor hoger uitvallen. Hoe mooi dat voor werkgevers ook is, naar onze mening is de uitleg die het UWV aan de regeling geeft niet juist. Nabetalingen binnen het kalenderjaar tellen naar onze mening gewoon mee. Het Forum Salaris meldt helaas niet of de Belastingdienst het standpunt van het UWV deelt.

Uw beschikking laten controleren?

Uiteraard kunnen wij u helpen uw beschikking (en de salarisverwerking en aangifte) te controleren. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met het secretariaat van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing: bel 070 338 0722 of stuur een mail.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de LIV, de werkkostenregeling of over loonheffingen in het algemeen? Bezoek dan onze WKR workshop. Meer informatie lees je tevens hier.

Meld u aan