BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

ZZP-wetgeving opnieuw uitgesteld

07 december 2018

Onlangs is de Kamer nader geïnformeerd over de voortgang van de nieuwe ZZP-wetgeving welke de DBA-wetgeving moet vervangen. Belangrijkste nieuws is dat de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving een jaar wordt opgeschoven naar 1 januari 2021. Opnieuw uitstel dus. Dit heeft vooral te maken met het toetsen van het nieuwe kader aan EU-recht. Dit vergt meer tijd dan eerder voorzien.

Kenmerken kader

Het beoogde wettelijk kader kenmerkt zich door een opsplitsing in drie groepen waarbij de hoogte van het uurtarief zal bepalen hoe u de arbeidsrelatie moet kwalificeren.

  • De onderkant, waarbij een uurtarief van € 15 - €18 het minimale tarief is waarvoor zelfstandigen zullen werken en waarbij de duur van de overeenkomst niet langer is dan 3 maanden. Een lager tarief leidt per definitie tot het standpunt dat sprake is van een dienstbetrekking;
  • De bovenkant, waarbij via een opt-out systeem zelfstandigen die een uurtarief hanteren hoger dan € 75 voor een opdracht korter dan 1 jaar, samen met hun opdrachtgever verzoeken om de werkzaamheden niet onder de loonheffing en premies werknemersverzekeringen te laten vallen;
  • De middengroep, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk via een web module een opdrachtgeversverklaring aanvragen waarin vastgelegd wordt dat de betreffende arbeidsrelatie niet leidt tot loonheffingen.

Handhaving

Ten aanzien van de handhaving van de huidige DBA-wetgeving blijft het uitstel daarvan tot 1 januari 2020 onder dezelfde condities voorlopig van kracht. De kwalificatie als kwaadwillende is daarbij van belang. Toekomstige ontwikkelingen in het totale proces kunnen medebepalend zijn bij de invulling van de kwaadwillendheid.

Gezagsverhouding

In het handboek Loonheffingen 2019 van de Belastingdienst is straks een uitgebreide paragraaf opgenomen ter verduidelijking van het begrip ‘gezagsverhouding’. In deze paragraaf zijn elementen benoemd die duiden op de aanwezigheid van een gezagsverhouding of juist niet. Belangrijk daarbij blijft dat het samenspel aan factoren uiteindelijk de doorslag geeft of sprake is van een gezagsverhouding of juist niet.

Meer informatie

Werkt u met ZZP’ers of gaat u dat doen? Neem dan contact op met een van de specialisten van de Adviesgroep Loon- en Premieheffing van BDO.