Artikel:

Zijn fusies en overnames in de technologiesector immuun voor stijgende rentes en inflatie?

15 augustus 2022

Fusies en overnames in het middensegment van de technologie-, media- en telecomsector (TMT) bleken bestand tegen de aanhoudende macro-economische onzekerheden, onder aanvoering van softwaredeals. Het blijft echter de vraag hoe ondernemingen en investeerders in de komende kwartalen gaan reageren. 

De onzekerheid binnen de markten neemt toe nu renteverhogingen en inflatie vragen oproepen over de toekomstige economische vooruitzichten. Hoewel het aantal fusies en overnames van middelgrote TMT-bedrijven in het tweede kwartaal van 2022 een daling vertoonde ten opzichte van een kwartaal eerder, wijzen de totalen en de waarde van de deals wel op een zekere mate van ongevoeligheid voor de kortetermijneffecten van macro-economische ontwikkelingen. Wanneer ondernemingen en investeerders nadenken over de toekomst, hangt de optimale route naar succes af van het vinden van strategieën en initiatieven die aansluiten bij de markt- en economische ontwikkelingen. 

Sterke ontwikkeling TMT-deals houdt aan

Uit de fusie- en overnamecijers van Mergermarket voor het tweede kwartaal van 2022 blijkt dat het tempo van de TMT-deals is vertraagd. Na een recordkwartaal werden in het tweede kwartaal echter nog steeds indrukwekkende transactieaantallen en -totalen genoteerd. Er zijn maar weinig kwartalen geweest waarin het aantal van 715 TMT-deals ter waarde van USD 58,2 miljard die in het tweede kwartaal van 2022 werden genoteerd werd overtroffen.

Grafiek 1: TMT-deals voor geselecteerde regio's 2014 - Q2 2022

Private equity (PE) firma's waren zeer actief, met 51% van het transactievolume en 56% van de transactiewaarde voor TMT.

Grafiek 2: private equity deals als percentage van transactievolume en -waarde TMT Q1 2020 - Q2 2022

De gemiddelde omvang van fusie- en overnametransacties in het middensegment van de TMT-markt (USD 81,4 miljoen) en de gemiddelde PE-transactie (USD 73,7 Miljoen) behoorden tot de laagste van de afgelopen jaren.

Uitgesplitst per sector, blijft technologie de drijvende kracht achter middelgrote TMT-fusies en -overnames.

Grafiek 3: TMT-deals per sector Q1 2020 - Q2 2022

Net als in de vorige kwartalen, was software het sterkste segment binnen de technologiesector en goed voor ongeveer 90% van de technologiedeals. In het tweede kwartaal van 2022 bereikte het segment met 94,4% van alle technologiedeals een hoogtepunt.

De totaalresultaten wijzen erop dat TMT, aangevoerd door software, goed is blijven presteren ondanks de toenemende onzekerheid, die vooral aan macro-economische trends is toe te schrijven. Redenen hiervoor zijn onder meer het terugkerende karakter van sommige TMT-inkomsten en de blijvende behoefte aan TMT-oplossingen in alle sectoren om de gevolgen van de aanhoudende economische ontwrichting te kunnen opvangen.

Economische onzekerheid werpt vragen op over waarderingsniveaus

Stagflatie, recessie, of tijdelijk? Er bestaan volop vragen over de wereldwijd stijgende rente- en inflatieniveaus. Herijkingen en herschikkingen van markten zijn niets nieuws, maar het komt maar zelden voor dat dit gebeurt met de omvang of de mate van volatiliteit die we in de eerste helft van 2022 hebben gezien.

Het effect hiervan op aandelenkoersen, waarderingsprocessen en fusies en overnames bestaat onder meer uit het feit dat financiering van overnames met vreemd vermogen duurder wordt, het reële rendement op investeringen onzekerder wordt en de verkoop van activa moeilijker wordt.  Zoals mijn collega Tom Manion het formuleerde": fusies en overnames en waarderingen kunnen het moeilijk gaan krijgen na een decennium van stabiele en lage rentevoeten en stijgende waarderingen met mediane beoogde EV/EBITDA-ratio's boven het 30-jaars gemiddelde.

De gevolgen op langere termijn - en de acties van bedrijven en investeerders - hangen af van de vraag of inflatie, problemen binnen toeleveringsketens en renteverhogingen tijdelijke problemen, problemen op middellange termijn of langetermijnproblemen zijn. 

Tijdelijk scenario: Inflatie en rentestijgingen, energieprijzen en problemen binnen de toeleveringsketen nemen snel af. Bedrijven en investeerders blijven zich waarschijnlijk richten op fusies en overnames, menselijk kapitaal en het ontwikkelen van toeleveringsketens.

Middellange-termijnscenario: Inflatiepercentages van 3-4% houden jarenlang aan, naast renteverhogingen, en dit leidt tot hogere kosten van de toeleveringsketen en hogere energie- en productiekosten. Ondernemingen en investeerders (vooral Private equity) zullen zich richten op prestatieverbeteringen.

Langetermijnscenario: De inflatie blijft gedurende een langere periode hoog (8% tot 9%). De rentevoeten stijgen wereldwijd omdat de bevoorradingsketens onder druk blijven staan en de productiekosten blijven stijgen. Bedrijven en investeerders zullen wellicht streven naar diversificatie en zich concentreren op kostenbesparingen om de gevolgen te ondervangen.

TMT getroffen maar veerkrachtig

TMT voelt de gevolgen van de aanhoudende economische ontwrichting. Beursgenoteerde bedrijven hebben enorme klappen gekregen en de Nasdaq Composite Index heeft het slechtste eerste halfjaar achter de rug. Toptechnologiebedrijven hebben USD 3 biljoen aan marktwaarde verloren.

Grafiek 4: performance NASDAQ composite index 2021 – 2022

Uit cijfers van CB Insights blijkt dat VC-financiering voor startende ondernemingen tussen het eerste en tweede kwartaal van 2022 met 23% is gedaald. 

TMT, met software voorop, blijft enigszins immuun voor deze marktvolatiliteit. Het investeringsniveau en de transactieactiviteit blijven hoog, waarbij vooral zaaikapitaalrondes populair blijken bij investeerders. Het tempo van fusies en overnames is weliswaar vertraagd, maar ze zijn zeker niet tot stilstand gekomen.

Redenen voor het optimisme zijn onder meer de modellen voor terugkerende inkomsten die veel TMT-bedrijven hanteren, in combinatie met het feit dat hun oplossingen in alle sectoren een centrale rol spelen bij het creëren van de efficiëntie, prestatieverbeteringen en kostenbesparingen die nodig zijn om de financiële onrust te doorstaan. Bovendien zitten beleggers op grote hoeveelheden droog kruit en beschouwen zij software als een relatief veilige sector. 

De beste manier om het samen te vatten is misschien met het citaat van de CEO en oprichter van Vista Equity Partners, Robert Smith: "Softwarecontracten zijn beter dan preferente schuld" 

In periodes van volatiliteit kunnen de investeringsprioriteiten echter veranderen. Zo zullen verkopers waarschijnlijk een premie krijgen voor gestage inkomsten en winstgeneratie, terwijl bedrijven met een sterke groei en veel verlies het waarschijnlijk moeilijker gaan krijgen dan voorheen. Dit is in het algemeen het geval voor veel TMT-bedrijven in het middensegment, die zich in een gunstige situatie kunnen bevinden om kapitaal aan te trekken of fusies en overnames te verrichten.