Artikel:

WNT & zorginstellingen: bezoldigingsmaxima 2019 en aanpassingen financieringsbronnen

14 december 2018

Op 21 november is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2019 bekend gemaakt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Niet alleen de bezoldigingsmaxima zijn aangepast, ook vindt er een aanpassing plaats met betrekking tot de financieringsbronnen. Dit kan met name voor de kleinere zorginstellingen positieve gevolgen hebben.

Financieringsbronnen

In de huidige klasse-indeling zijn financieringsbronnen pas relevant voor instellingen met een opbrengst van meer dan € 10 miljoen. Bovendien is er sprake van een extra punt (op basis van een puntensysteem wordt een organisatie ingedeeld in een klasse) in het geval van drie of meer relevante financieringsbronnen, waarmee ten minste 10% of € 5 miljoen van de opbrengsten wordt gegenereerd. Vanaf boekjaar 2019 komt daar verandering in. Bovenstaande eisen worden geschrapt en alleen het aantal relevante verschillende financieringsbronnen zal nog van belang zijn, met als gevolg dat opbrengsten uit drie of meer relevante financieringsbronnen zal leiden tot een punt extra. Dit kan voor de kleinere rechtspersoon zorgen dat een hogere klasse-indeling van toepassing is, waardoor ook het bezoldigingsmaximum stijgt.

Bezoldigingsmaxima

In onderstaande tabel worden de nieuwe bezoldigingsmaxima weergegeven. De bezoldigingsmaxima van klasse I, II en V zijn met € 5.000,- verhoogd, klasse III met € 6.000,- en ten slotte klasse IV met € 7.000,-. 

Klasse Bezoldigingsmaxima 2018 Bezoldigingsmaxima 2019
I € 103.000 € 107.000
II € 125.000 € 130.000
III € 151.000 € 157.000
IV € 172.000 € 179.000
V € 189.000* € 194.000

* Het bezoldigingsmaxima voor 2018 is aangepast met terugwerkende kracht van € 187.000 naar € 189.000.

Meer informatie

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met één van onze WNT-specialisten.